ADA – Αποτελέσματα 2ου εργαστηρίου

Αποτελέσματα

Θέμα: ***Εσωτερικευμένη φυλετική ανωτερότητα, ρατσισμός και διακρίσεις στην Ευρώπη

Το σεμινάριο έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν τον προσωπικό τους αγώνα με τις διακρίσεις, τα προνόμια και το νόημα της εσωτερεικεύμενης φυλετικής ανωτερότητας (critical whiteness), προκειμένου να επιδιώξουν μια πρακτική εξάπλωσης της εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω της διαχείρισης των διαφορών.

Οι συμμετέχοντες εισήχθησαν σε έννοιες γύρω από πολλαπλές διακρίσεις και προνόμια. Μετά από αυτό δόθηκαν στους συμμετέχοντες έννοιες γύρω από τις διακρίσεις και την προσωπική εμπειρία που οδηγησε σε ένα γρήγορο τρόπο συζήτησης σε ζεύγη δύο έως ότου όλοι συζήτησαν τις προσωπικές τους εμπειρίες γύρω από το θέμα με όλους.

Κάνοντας σύντομες βόλτες στην πόλη του Αννόβερου, χωρισμένες σε ομάδες, οι συμμετέχουσες από κάθε φορέα-εταίρο είχαν την ευκαιρία να δουν παρά να παρακολουθούν απλώς τους ανθρώπους αυτής της ξένης ή της ίδιας πόλης και να υπογραμμίζουν πως η πόλη παρουσιάζει διαφορές. Η ποικιλομορφία ως προς τη διακριτική μεταχείριση των χαρακτηριστικών, των επιδόσεων, των εμφανίσεων, των φυλών, του φύλου, των ικανοτήτων, της οικονομικής κατάστασης και του κοινού ήταν η βάση της περιήγγησης, ενώ οι συμμετέχοντες, όπου ενθαρρύνθηκαν να σκεφτούν πάνω στα αποτελέσματα του “πειράματος” πως αυτά θα διαμορφώνοντας στις πόλεις τους, αν η περιήγηση γινόταν επρόκειτο να γίνει εκεί.

Η ομάδα ακολούθως αναδιαμόρφωσε και αντάλλαξε ιδέες που υπογράμμισαν σημεία εσωτερεικεύμενης φυλετικής ανωτερότητας (critical whiteness) σε ένα κατά κύριο λόγο λευκό περιβάλλον, όπως η Ευρώπη, η οικονομική ευρωστία που είναι ορατή στις πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης σε αντίθεση με τη Νότια Ευρώπη και οι διαφορές όσον αφορά την πρόσβαση ατόμων με κινητικές δυσκολίες από Βορρά προς Νότο. Η πολιτισμική ποικιλομορφία ήταν επίσης ένα ζήτημα ενδιαφέροντος καθώς κατανοήθηκε ότι ακόμα σε πολλές πλαγιές στην Ευρώπη οι πολιτισμικά διαφορετικές αισθητικές και πρακτικές περιορίζονται σε εξωτικές γειτονιές που μπορεί να μην λειτουργούν ως αναπόσπαστα τμήματα των πόλεων αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ως θέαμα που προσφέρει ένα “διάλλειμα” βοηθώντας παράλληλα τη συντήρηση του mainstream.

Η τελική συζήτηση των ομάδων με στόχο την ανάδειξη των διδαγμάτων που αποκομίστηκαν με τη διάσκεψη του σεμιναρίου και του τρόπου με τον οποίο προέκυψαν τα αποτελέσματα του έργου και η πρακτική των θεσμών και των προσώπων. Η διαχείριση της πολυμορφίας προβλεπόταν ως ένας κρίσιμος μηχανισμός για να κατανοήσουμε και να δούμε τις διακρίσεις και τα προνόμια για να επιδιώξουμε την ισότητα.


***Το θέμα του εργαστηρίου στα Αγγλικά ονομάζεται “Critical Whiteness, Racism and Discrimination in Europe”. Καθώς δεν μπορούσαμε να βρούμε μια κοινά αποδεκτή απόδοση του όρου “Critical Whiteness” στα Ελληνικά, αποφασίσαμε να το αποδώσουμε ως “Εσωτερικευμένη φυλετική ανωτερότητα” που θεωρούμε ότι εκφράζει τις ψυχολογικές διαστάσεις του φαινομένου στη λευκή Ευρώπη και τα εμπόδια που δημιουργεί στο άτομο ως προς την αλλαγή αντίληψης και σεβασμού στη διαφορετικότητα. Για μια καλύτερη εικόνα της σημασίας του όρου, παραθέτουμε δύο πηγές στα Αγγλικά: [1] Oxford Research Encyclopedia & [2] WIkipedia

Εργαστήρια ADA

Για την Αγγλική εκδοχή επισκεφτείτε