Εργαστήρια Ενημέρωσης στην Εφαρμοσμένη Διαφορετικότητα (ADA)

Σχετικά με τα εργαστήρια ADA

Στοχοθεσία

Στόχος του Εργαστηρίου Ενημέρωσης για την Εφαρμοσμένη Διαφορετικότητα (ADA) είναι να αυξήσει και να εμβαθύνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ποικιλομορφία και τα συναφή ζητήματα μέσω προσωπικών εμπειριών, (αυτο) προβληματισμού και θεωρητικών παραδειγμάτων.

Για να καταστεί η ποικιλομορφία και οι έννοιές της “ζωντανές”, εφαρμόζονται πειραματικά περιβάλλοντα μάθησης στα αποκαλούμενα Εργαστήρια Ευαισθητοποίησης στην Εφαρμοσμένη Διαφορετικότητα (ADA). Τα ζητήματα και οι έννοιες της διαφορετικότητας συχνά δεν είναι εύκολο να εξηγηθούν και να κατανοηθούν. Τα άτομα που εμπλέκονται στις διαδικασίες Διαχείρισης Διαφορετικότητας επομένως συχνά στερούνται ορισμένης δέσμευσης και κατανόησης. Αυτό καθιστά δύσκολη την εφαρμογή μέτρων και γενικότερα τις διαδικασίες αλλαγής. Μέσω της συμμετοχής του εργαστηρίου ADA, η συνειδητοποίηση και η κατανόηση των συμμετεχόντων για θέματα διαφορετικότητας είναι βαθύτερη. Αυτό θα βελτιώσει τη δέσμευση και θα έχει αντίκτυπο στην επιτυχή έκβαση των διαδικασιών εφαρμογής στους οργανισμούς.

Περιεχόμενο

Ο σχεδιασμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
  • θεωρητικά παραδείγματα,
  • επιτόπιες επισκέψεις,
  • προσωπικές συνεδρίες αντανάκλασης καθώς και
  • εφαρμογή και μεταφορά των μαθητών.
Στα εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα βιώσουν διαφορετικές πτυχές της ποικιλομορφίας σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, εκθέτοντάς τους κατά τη διάρκεια επιτόπιων επισκέψεων. Στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα να προβληματιστούν για τις εμπειρίες, τα συναισθήματα και τα συναισθήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του πεδίου. Στα εργαστήρια οι συμμετέχοντες δοκιμάζουν διαφορετικές πτυχές διαφορετικότητας σε διάφορες ρυθμίσεις, π.χ. επιτόπιες επισκέψεις, επισκέψεις σε ένα τζαμί, συμμετοχική παρατήρηση σε μια παμπ ή εστιατόριο που δεν θα πήγαιναν συνήθως λόγω της τάξης ή της ηλικίας τους, επισκέπτοντας μια γειτονιά με υψηλή εθνοτική ποικιλομορφία κλπ. Επιπλέον, η αντανάκλαση των εμπειριών του οι συμμετέχοντες και η εκμάθησή τους και η εφαρμογή τους για το θέμα του έργου διερευνώνται. Το εργαστήριο περιλαμβάνει επίσης μια θεωρητική εισήγηση εμπειρογνώμονα σχετικά με την κατηγορία ποικιλομορφίας ή τα θέματα που καλύπτονται.

Συμμετέχουσσες/-οντες

Οι συμμετέχουσες/-όντες στις διακρατικές συναντήσεις του έργου (TPM1, TPM2 και TMP3) έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στους πιλότους των εργαστηρίων ADA (1 ημέρα το καθένα). Επιπλέον, προβλέπεται ότι το Εργαστήριο ADA θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των πιλότων στα συμμετέχοντα ιδρύματα AD, όπου θα πραγματοποιηθούν διαδικασίες αλλαγής όσον αφορά την ποικιλομορφία. Τα μέλη του προσωπικού των οργανώσεων που θα συμμετάσχουν και τα οποία ενδιαφέρονται για τα μέτρα, θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο (ή τμήματα του). Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι μία ημέρα (8 ώρες). Το Εργαστήριο θα έχει διαφορετικά τμήματα / ενότητες, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευέλικτα ανάλογα με τις ανάγκες και τους (χρονικούς) πόρους των συμμετεχόντων και τις θεσμικές απαιτήσεις. Για το πρόγραμμα εργασίων που εφαρμόσθηκε, δείτε τα δύο πιλοτικά σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν στο Γκρατς τον Δεκέμβριο του 2018 και στο Αννόβερο τον Μάιο του 2019. Στο τελικό πρόγραμμα εργασιών θα ληφθούν υπόψη οι εκτιμήσεις των διευκολυντών και η ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες και στα τρία εργαστήρια ADA. Το 3ο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις Κάτω Χώρες τον Νοέμβριο του 2019).

Αποτελέσματα εργαστηρίων

Για την Αγγλική εκδοχή επισκεφτείτε