Καμπάνια ImplOED

Οι Εκπαιδευτές ενηλίκων μπροστάρηδες μιας κοινωνίας που τους ‘χωρά όλους’

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα, βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές  κοινωνικές προκλήσεις: την διεύρυνση των ανισοτήτων, την εμμονική διάκριση σε βάρος των μειονεκτούντων, όπως είναι οι κοινότητες Ρομ, οι πρόσφυγες και μετανάστες, καθώς και  χαμηλά επίπεδα στις βασικές δεξιότητες- αυτές οι προσκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με  την αύξηση της συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Στο  έργο implOED-  Υλοποιώντας τις αρχές  Ενδυνάμωση, Προσέγγιση  και Διαφορετικότητα ( www.oed-network.eu ) Ευρωπαϊκοί φορείς εκπαίδευσης Ενηλίκων στρέφονται προς τους υπευθύνους διαμόρφωσης πολιτικής και στους εκπαιδευτές ενηλίκων, απευθύνοντάς τους συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς να προσελκύσουν τα άτομα των ομάδων που μειονεκτούν ώστε να συμμετέχουν  σε ευκαιρίες μάθησης και να συμβάλλουν δυναμικά στην κοινωνία.

‘Η Εκπαίδευση Ενηλίκων μπορεί να γίνει το κλειδί του μετασχηματισμού, ο καταλύτης της συμμετοχής και το μέσο υπέρβασης του περιθωρίου. Όλα αυτά είναι εφικτά εφόσον οι εκπαιδευτές ενηλίκων , οι φορείς και οι διαμορφωτές πολιτικής επιβεβαιώσουν την παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης που είναι πιο συμπεριληπτικές  προσαρμοσμένες στις ανάγκες και με στόχο την ενδυνάμωση’ σύμφωνα με την συντονίστρια του έργου Φραντζέσκα Οπέρτι.

Την επερχόμενη περίοδο, οι εθνικοί υπεύθυνοι των έργων απ’όλες τις συμμετέχουσες χώρες της Ευρώπης,  θα υλοποιήσουμε μια σειρά από γεγονότα και εργαστήρια για να συναντήσουν διαμορφωτές πολιτικής εθνικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας, καθώς και εκπαιδευτές και εργαζόμενους σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στις επερχόμενες δραστηριότητες όλοι οι εταίροι θα προτείνουν μεθόδους ,εμπνέοντας με παραδείγματα και πολιτικές  παρεμβάσεις που να επιδεικνύουν τρόπους προσέγγισης και συνεργασίας με την διαφορετικότητα.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις και τα καλά παραδείγματα που προτείνονται , έχουν συλλεχθεί και περιγραφεί από επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων από όλη την Ευρώπη. Μπορείτε να τις βρείτε δημοσιευμένες  στην ιστοσελίδα του Δικτύου [http://www.eaea.org/en/projects/eaea-coordinated-projects/oed.html].

‘Σε αυτό το έργο, οι αρχές και κατευθύνσεις του Δικτύου μεταφέρονται από το χαρτί στην πράξη και θα αποτελέσουν την αφορμή συζητήσεων μεταξύ διαμορφωτών πολιτικής και εκπαιδευτών ενηλίκων για την αναγκαιότητα  της συμμετοχής των ενηλίκων με διαφορετικό υπόβαθρο  σε δράσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων, περισσότερο δε να τους πείσουν για την εφικτότητα αυτού του εγχειρήματος’ επισημαίνει κλείνοντας η Συντονίστρια του έργου Φραντζέσκα Οπέρτι.

Το έργο  implOED  –  Υλοποιώντας τις αρχές  Ενδυνάμωση, Προσέγγιση  και Διαφορετικότητα υλοποιείται την περίοδο 2016-2018 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Στην ιστοσελίδα του έργου  implOED  [www.oed-network.eu]

Στο Facebook και Twitter.

Επικοινωνία:

Project coordinator

Francesca Operti

francesca.operti@eaea.org

+32 (0)2 893 25 23

 

 

Communications Officer

Helka Repo

helka.repo@kvs.fi

+358 40 511 2475