Αυτοχρηματοδοτούμενα

“Εκμάθηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών”

“Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας”

“Εκπαίδευση στην κατ’ οίκον νοσηλεία”

“Εφαρμογές Η/Υ”

“Εξειδικευμένες Εφαρμογές Η/Υ”