Νοοτροπία επίλυσης προβλημάτων στην εκπαίδευση ενηλίκων

Η επίλυση προβλήματος αποτελεί μία σημαντική δεξιότητα όχι μόνο στον επαγγελματικό τομέα, αλλά και σε κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής. Αρχίζει να αναπτύσσεται σε νεαρή ηλικία και θεωρείται κρίσιμη δεξιότητα για τη σχολική ετοιμότητα. Καθώς ωριμάζουμε, μαθαίνουμε επίσης ότι είναι μία από τις βασικές δεξιότητες που ένας εργοδότης αναμένει να έχουν οι μελλοντικοί εργαζόμενοί του. Τι είναι όμως η επίλυση προβλήματος και μπορεί να βελτιωθεί ακόμη και σε μεγαλύτερη ηλικία;

Με απλά λόγια, η επίλυση προβλήματος αναφέρεται στον τρόπο που χρησιμοποιούμε για να λύσουμε ένα πρόβλημα. Πρόκειται για μια διαδικασία που αποτελείται από ορισμένα βήματα σε ακριβή ακολουθία: Εύρεση προβλήματος (αναγνώριση του προβλήματος που ζητά επίλυση), Καθορισμός του προβλήματος (ορισμός αυτού), Καταιγισμός ιδεών (καθορίζεται ένα ευρύ φάσμα πιθανών λύσεων), Λήψη αποφάσεων σε θεωρητικό επίπεδο (αξιολόγηση κάθε ιδέας -επιλογή της πιο αποτελεσματικής) και λήψη αποφάσεων σε πρακτικό επίπεδο (εφαρμογή της επιλεγμένης λύσης -συνεχής αξιολόγηση των αποτελεσμάτων).

Οι δεξιότητες επίλυσης προβλήματος φυσικά και μπορούν να βελτιωθούν. Η δια βίου μάθηση επιτρέπει την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων η τάξη γίνεται χώρος εργασίας και συζήτησης, επομένως, τέτοιες δεξιότητες βρίσκουν πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθούν. Στα πλαίσια του έργου μας μπορείτε να βρείτε εργαλεία και μεθοδολογίες που διευκολύνουν τις διαδικασίες επίλυσης προβλήματος, καθώς και μαθησιακές διαδρομές που έχουν εντοπίσει κοινά προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διδασκαλία (τόσο από την πλευρά του εκπαιδευτικού όσο και από την πλευρά των εκπαιδευόμενων) και προτάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισής τους.


Το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ συμμετέχει στο πρόγραμμα “SUPport of Problem-solving mentality in lifelOng leaRning for Trainers – SUPPORT”. Προς το παρόν υπάρχει διαθέσιμη στα Ελληνικά η έκθεση του έργου “Ανάλυση του Περιβάλλοντος υπαρχόντων μεθόδων και νοοτροπιών επίλυσης προβλημάτων στην δια βίου μάθηση“. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του έργου https://supportae.eu/ (προς το παρόν διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά), ή να επικοινωήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή στέλνωντας απευθείας email στο info@kekdafni.gr


Accessibility