Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

European Projects

Erasmus+ & Europe for Citizens Projects

Older funding frameworks (Progress, Leonardo da Vinci & Socrates)

Social Inclusion of Persons Returned from Imprisonment
Women in Business
Hagiography in internet
Accessibility