Η δραστηριότητα και Οι αξίες μας

Σε αυτήν τη σελίδα θα προσπαθήσουμε με λίγα λόγια να αποδώσουμε την ιστορία και τα κίνητρά μας ώς φορέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα!

Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ!

Χαρακτηριστικά του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ

Το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ είναι ένα μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο.

Με βάση τα επίσημα άρθρα του καταστατικού: “Το αρχικό αντικείμενο του ιδρύματος ήταν ο σχεδιασμός και η παροχή μαθημάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων σε ένα ευρύ φάσμα περιθωριοποιημένων ομάδων στο πλαίσιο χρηματοδότησης από την ΕΕ, κρατικής χρηματοδότησης ή ανεξάρτητα”.

Λόγω των συνεχών μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Επαγγελματική Εκπαίδευσης και της Δια Βιου Μάθησης, το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ μετατράπηκε κέντρο κοινωνικής έρευνας και καινοτομίας για την εκπαίδευση ενηλίκων, διατηρώντας το μη κερδοσκοπικό του χαρακτήρα.

Ως φορέας πιστεύουμε  ότι η δήλωση του Paolo Freire “…δεν υπάρχει μετασχηματισμός χωρίς δράση… Οι προοδευτικοί εκπαιδευτικοί πρέπει να πείσουν τους εαυτούς τους ότι δεν είναι μόνο δάσκαλοι -αυτό δεν υπάρχει- όχι μόνο ειδικοί στη διδασκαλία. Είμαστε πολιτικοί αγωνιστές επειδή είμαστε εκπαιδευτικοί… Η δουλειά μας προϋποθέτει ότι διδάσκουμε τα μαθήματα με νηφαλιότητα και επάρκεια, αλλά απαιτεί επίσης τη συμμετοχή μας και την αφοσίωσή μας στην υπέρβαση της κοινωνικής αδικίας”. – (Οι δάσκαλοι ως εργάτες του πολιτισμού: Επιστολές σε όσους τολμούν να διδάξουν, σελ. 42) καλύπτει πραγματικά την ουσία γύρω από την εργασία ενάντια στην κοινωνική αδικία, συμπεριλαμβανομένης της αδικίας απέναντι σε διαφορετικές ομάδες ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτισμούς και χώρες.

Οι Αξίες μας

Ισότητα & Ισοτιμία

Προσβασιμότητα & Κοινωνική Δικαιοσύνη

Ανοιχτότητα & Επικοινωνία

Πληροφορίες αναφορικά με τα αντικείμενα μας

Τα Αντικείμενα μας

Συγγραφή Προτάσεων 100%
Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 100%
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ιστοσελίδων & Πλατφορμών 90%
Συντονισμός και Οργάνωση Κοινωνικών Δράσεων 90%
Διεκδίκηση και Ενεργή Πολιτικοποίηση 80%

Η ομάδα μας

Η κοινότητά μας

Τα Δίκτυα και οι Εταίροι μας

Accessibility