Βιωσιμότητα

 • AKA – Ευαισθητοποίηση, Γνώση και Δράση για Ενεργούς Πολίτες

  Το πρόγραμμα AKA (Ενημέρωση, Γνώση, Δράση) Ενεργοί Πολίτες είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το οποίο υλοποιείται από μια κοινοπραξία που αποτελείται από 8 εταίρους και συντονίζεται από το Ίδρυμα SOLIDAR. Στόχος του έργου είναι η προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής και δέσμευσης σε επίπεδο ΕΕ των νέων…

 • MILMET

  “MILMET – Ένταξη μεταναστών στην αγορά εργασίας και οικολογική μετάβαση” είναι ένα έργο Erasmus+ που στοχεύει να ανταποκριθεί στα δύο θέματα που διαφαίνονται από τον τίτλο του, δηλαδη την εργασιακή ένταξη των μεταναστών μέσα από την πράσινη οικονομία, συμβάλοντας έτσι στην οικολογική μετάβαση. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν…

 • BILDUNG

  Με την υιοθέτηση της ολιστικής έννοιας “BILDUNG” αντί της “εκπαίδευσης” και τη διερεύνηση των πολιτικών και πρακτικών δυνατοτήτων της για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων (ALE) στην Ευρώπη, το έργο αυτό θα συμβάλει στην καινοτομία στον τομέα και θα προωθήσει την κοινωνική ένταξη, καθώς και την αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων για την ευρωπαϊκή κοινωνία. Οι…

 • 241 Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

  241 Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

  Το έργο 241 Female Entrepreneurs (Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 241) απευθύνεται σε οργανώσεις της αγοράς εργασίας, σε δημόσιες βιβλιοθήκες, σε κέντρα συνεχιζόμενης και επαγγελματικής κατάρτισης, στις τοπικές αρχές και τα κέντρα προσφύγων. Οι γυναίκες αποτελούν τα κύρια θύματα των αλληλένδετων αιτιών των συγκρούσεων, της υπανάπτυξης και της μετανάστευσης. Η αειφόρος ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν οι…

Accessibility