Pillar: Ανθρώπινα Δικαιώματα & Κοινωνική Συμπερίληψη

 • ArtEMi – Τέχνη και Εκπαίδευση για την κοινωνική ένταξη μεταναστριών γυναικών

  Η κοινοπραξία του έργου ArtEMi στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των γυναικών μεταναστριών και των περιθωριοποιημένων ομάδων για την αντιμετώπιση της ψυχολογικής δυσφορίας μέσω της καλλιτεχνικής θεραπείας, της αφήγησης παραμυθιών και των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην αύξηση της αυτοεκτίμησης, της αυτοαπασχόλησης και άλλων προοπτικών απασχόλησης, με τη συμμετοχή διαφόρων οργανώσεων σε τοπικό, εθνικό και…

 • AKA – Ευαισθητοποίηση, Γνώση και Δράση για Ενεργούς Πολίτες

  Το πρόγραμμα AKA (Ενημέρωση, Γνώση, Δράση) Ενεργοί Πολίτες είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το οποίο υλοποιείται από μια κοινοπραξία που αποτελείται από 8 εταίρους και συντονίζεται από το Ίδρυμα SOLIDAR. Στόχος του έργου είναι η προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής και δέσμευσης σε επίπεδο ΕΕ των νέων…

 • FIDO: Καταπολεμώντας τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση

  Το έργο FI.DO (FIghting the fake news and DisinfOrmation) απευθύνεται σε άτομα που ανήκουν στην τρίτη ηλικία και έχουν ήδη αναπτύξει ορισμένες γνώσεις στον ψηφιακό κόσμο, με αυτές τις γνώσεις να προέρχονται, ωστόσο, από την πρακτική χρήση των διαδικτυακών εργαλείων και χωρίς να υποστηρίζονται από κάποια θεωρία ή ειδική προετοιμασία. Η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας…

 • MILMET

  “MILMET – Ένταξη μεταναστών στην αγορά εργασίας και οικολογική μετάβαση” είναι ένα έργο Erasmus+ που στοχεύει να ανταποκριθεί στα δύο θέματα που διαφαίνονται από τον τίτλο του, δηλαδη την εργασιακή ένταξη των μεταναστών μέσα από την πράσινη οικονομία, συμβάλοντας έτσι στην οικολογική μετάβαση. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν…

 • CONVOLUT – CONsider your skills for VOLUnTeering

  Η μετάβαση από την απασχόληση στη συνταξιοδότηση είναι μια σημαντική μεταβατική φάση για τους ενδιαφερόμενους. Η συνταξιοδότηση σημαίνει ότι η έμμισθη απασχόληση που δομεί την καθημερινή ζωή δεν υφίσταται πλέον, οπότε τα άτομα πιθανόν να νιώθουν μη αναγκαίοι και με αίσθημα ανεπάρκειας. Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό ως απώλεια αναγνώρισης και νοήματος στη ζωή. Για…

 • BEEP – Βασική εκπαίδευση και ενδυνάμωση για την πολιτική συμμετοχή

  BEEP – Βασική εκπαίδευση και ενδυνάμωση για την πολιτική συμμετοχή

  Το έργο B.E.E.P. (Basic Education and Empowerment for Political Participation) απευθύνεται σε ενήλικα άτομα, τα οποία είτε είναι είτε αισθάνονται αποκλεισμένα από τις συμμετοχικές διαδικασίες των χωρών των εταίρων του έργου. Οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν την πρόκληση ότι ένας αυξανόμενος αριθμός κατοίκων αποκλείεται από δημοκρατικές διαδικασίες, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν μια εθνικότητα που…

 • IFS-FSJ – Προάγωντας την Κοινωνική Δικαιοσύνη

  Το έργο “IFS – Fostering Social Justice” συμβάλλει στον καθορισμό μιας στρατηγικής του IFS Europe σύμφωνα με τον νέο κύκλο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την περίοδο 2021-2027. Το έργο φέρνει σε επαφή 10 ευρωπαϊκά μέλη του IFS και 2 εξωτερικούς εταίρους και ανοίγει ένα χώρο για προβληματισμό μεταξύ διαφορετικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της…

 • VIP-Tech-Job: Time 2 Act! (VTJ2)

  Το έργο VTJ2 αναπτύχθηκε ως απάντηση στις επίσημες στατιστικές που δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των νέων και ενήλικων ατόμων με προβλήματα όρασης ή/και τυφλότητα, μένουν εκτός των χώρων απασχόλησης, παρά τις προσπάθειες, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους να βρουν εργασία, καθώς οι περισσότεροι εργοδότες δεν γνωρίζουν τις ικανότητες και τις γνώσεις που έχουν…

 • CT4 SILVER CAREGIVERS – Πρόγραμμα επιμόρφωσης για φροντιστές ατόμων 3ης ηλικίας

  Το “CT4 SILVER CAREGIVERS: Certified Training for Silver Caregivers” είναι μια 24μηνη σύμπραξη που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 του προγράμματος Erasmus+ για πρωτοβουλίες Επαγγελμτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και απευθύνεται σε επαγγελματίες (στο επαγγελματικό προφίλ της υγειονομικής περίθαλψης εξαρτώμενων ατόμων σε κοινωνικούς φορείς) που εργάζονται ως άτυποι φροντιστές ηλικιωμένων και προωθούν την…

 • SAFE – Ασφαλείς χώροι μάθησης

  SAFE – Ασφαλείς χώροι μάθησης

  Ασφαλής χώρος είναι ένας χώρος που, είτε τεχνικά είτε συναισθηματικά, έχει ως στόχο να παρέχει ίσες ευκαιρίες, εκπροσώπηση και διεξόδους επικοινωνίας για περιθωριοποιημένες ομάδες ή άτομα σε ένα περιβάλλον σεβασμού και κατανόησης που εξαλείφει τις καταπιεστικές συμπεριφορές, αναγνωρίζει τον αγώνα και καλλιεργεί το διάλογο. Ιστορικά, οι ασφαλείς χώροι υπήρξαν χώροι όπου περιθωριοποιημένα άτομα και ομάδες…

 • 241 Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

  241 Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

  Το έργο 241 Female Entrepreneurs (Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 241) απευθύνεται σε οργανώσεις της αγοράς εργασίας, σε δημόσιες βιβλιοθήκες, σε κέντρα συνεχιζόμενης και επαγγελματικής κατάρτισης, στις τοπικές αρχές και τα κέντρα προσφύγων. Οι γυναίκες αποτελούν τα κύρια θύματα των αλληλένδετων αιτιών των συγκρούσεων, της υπανάπτυξης και της μετανάστευσης. Η αειφόρος ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν οι…

 • Διαδικασίες Πιστοποίησης των Διαφορετικών Δεξιοτήτων

  Το Έργο «Διαδικασίες Πιστοποίησης των Διαφορετικών Δεξιοτήτων» προέκυψε από την ανάγκη να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη καινοτόμα μεθοδολογία ( ενός Οδηγού, μιας ψηφιακής πλατφόρμας και μιας ενημερωτικής έκδοσης για την αναπηρία),ώστε σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο να διαθέσουμε ένα κοινό πλαίσιο δράσης στους επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών φροντίδας στους ενήλικες της ομάδας στόχου. Ωστόσο, βασική μας πρόθεση…

Accessibility