Τέχνη και Πολιτισμός

  • ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

    Το θέατρο αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα αδόμητα, δημοκρατικά μέσα εκπαίδευσης και μάθησης για όλες τις ηλικίες και τα εκπαιδευτικά πλαίσια. Σε αυτό το σύντομο μάθημα για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές ενηλίκων, βελτιστοποιούμε την προσπάθειά τους να εμπλακούν σε δημιουργικές προσπάθειες, να εμπνευστούν από τους συνομηλίκους τους και να συνειδητοποιήσουν την κοινωνική και πολιτιστική δύναμη της…

  • ArtEMi – Τέχνη και Εκπαίδευση για την κοινωνική ένταξη μεταναστριών γυναικών

    Η κοινοπραξία του έργου ArtEMi στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των γυναικών μεταναστριών και των περιθωριοποιημένων ομάδων για την αντιμετώπιση της ψυχολογικής δυσφορίας μέσω της καλλιτεχνικής θεραπείας, της αφήγησης παραμυθιών και των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην αύξηση της αυτοεκτίμησης, της αυτοαπασχόλησης και άλλων προοπτικών απασχόλησης, με τη συμμετοχή διαφόρων οργανώσεων σε τοπικό, εθνικό και…

Accessibility