Αποτίμηση του έργου CT4SC

Εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των εμπειριών κάθε εταίρου από τα εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων που υλοποιήθηκαν

Η AGFE και ο συνεργαζόμενος εταίρος της GRETA Val d’Oise από τη Γαλλία πραγματοποίησαν το εργαστήριο ανάπτυξης ικανοτήτων στις αρχές Ιουνίου 2022. 24 εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν το σεμινάριο πιλοτικής εφαρμογής/κατάρτισης CT4SCG, ορισμένοι από αυτούς είχαν ήδη βιώσει τη θέση του φροντιστή μέσα στην οικογένεια ή τον στενό κύκλο. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες πέρασαν από όλες τις ενότητες και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας του έργου, κάνοντας πολλές ερωτήσεις, συζητώντας και αναλαμβάνοντας διάφορες δραστηριότητες, είτε σε ομάδες πρόσωπο με πρόσωπο είτε κατά τη διάρκεια της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης.

Η Diputación de Zamora πραγματοποίησε το εργαστήριο ανάπτυξης ικανοτήτων της στα τέλη Σεπτεμβρίου 2022. Περισσότεροι από 40 εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν το
σεμινάριο κατάρτισης για το CT4SCG στη Zamora, με αρκετά διαφορετικά προφίλ: κάποιοι από αυτούς ήταν άτυποι φροντιστές, άλλοι εργάζονταν ήδη στον τομέα της φροντίδας και άλλοι ήθελαν να βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές τους δεξιότητες προκειμένου να βρουν εργασία στον
τομέα της φροντίδας. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες εξέτασαν τις ενότητες που αναπτύχθηκαν καθώς και τις μελέτες περίπτωσης που προβλέπονταν για κάθε μία, συζητώντας αν το περιεχόμενο ήταν αρκετά καλό και ανταποκρινόταν στις προσδοκίες τους. Συνολικά, η ανατροφοδότηση ήταν πολύ θετική και το ακροατήριο υπογράμμισε το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών του έργου, το οποίο, κατά την πεποίθησή τους, ανταποκρινόταν πολύ καλά στις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η γηράσκουσα κοινωνία μας. Στους εκπαιδευόμενους άρεσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η μεθοδολογία είχε οικοδομηθεί με μια καινοτόμο παιδαγωγική προσέγγιση της συνεκπαίδευσης, περιλαμβάνοντας ορισμένα πρακτικά μαθήματα που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των γνώσεων σχετικά με την ενεργό και υγιή γήρανση.

Το Πανεπιστήμιο της ALMERÍA πραγματοποίησε το εργαστήριο ανάπτυξης ικανοτήτων την 1η και την 20η Οκτωβρίου 2022. 45 άτομα (20 επαγγελματίες υγείας και 25 φροντιστές) παρακολούθησαν την πιλοτική εφαρμογή/εκπαίδευση του CT4SCG. Το εργαστήριο
ανάπτυξης ικανοτήτων πραγματοποιήθηκε για δύο ημέρες με δια ζώσης συνεδρίες (οι ομιλητές έκαναν παρουσιάσεις με επίκεντρο το έργο, τις ενότητες και τις αμφιβολίες των συμμετεχόντων) και για τρεις εβδομάδες, εξ αποστάσεως μάθηση από την πλευρά των
συμμετεχόντων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Οι συμμετέχοντες έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο του διαδικτυακού μαθήματος και τα κτίρια ικανοτήτων και
ανυπομονούσαν να παρακολουθήσουν τα επόμενα βήματα του οργανισμού μας καθώς και των εταίρων του έργου σε σχετικά θέματα. Οι συμμετέχοντες έδειξαν πολύ θετική συνολική γνώμη για το μάθημα, όσον αφορά την οργάνωση, την πλατφόρμα και την υποστήριξη.

Το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Castelo Branco (IPCB) πραγματοποίησε το εργαστήριο ανάπτυξης ικανοτήτων στις αρχές Νοεμβρίου 2022. Συνολικά 35 συμμετέχοντες ήταν παρόντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες στο μάθημα κατάρτισης για το CT4SCG στο Castelo Branco είχαν ποικίλα προφίλ: άτυποι φροντιστές, επίσημοιφροντιστές και άτομα που ήθελαν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην παροχή φροντίδας, καθώς είναι επί του παρόντος άνεργοι. Όσον αφορά την ανατροφοδότηση, υπήρξε μεγάλος βαθμός ικανοποίησης από το περιεχόμενο του μαθήματος, τα θέματα που εξετάστηκαν σε κάθε ενότητα και τη δυνατότητα να μπορούν να διαχειριστούν τη μελέτη και την απόκτηση γνώσεων. Μια άλλη πτυχή που αναφέρθηκε ήταν η σημασία της ύπαρξης δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως μέτρο του επιπέδου των γνώσεων. Η γενική γνώμη ήταν θετική όσον αφορά την πλατφόρμα, το υποστηρικτικό υλικό, τις ενότητες και τις προτεινόμενες δραστηριότητες.

Τα εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων πραγματοποιήθηκαν στα μέσα Σεπτεμβρίου στην Ουγγαρία. Σε αυτές τις 3 ξεχωριστές ημέρες συναντήσαμε τους πιο καλόκαρδους ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν για να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Η εκδήλωση υλοποιήθηκε σε δύο ημέρες δια ζώσης εκπαίδευσης και σε ένα διαδικτυακό μάθημα με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Εκτός από τις πολύτιμες πληροφορίες οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους μέσα από τις δραστηριότητες, ώστε αργότερα να μπορούν να αλληλοϋποστηρίζονται. Με βάση τα σχόλια που παρείχαν, το εκπαιδευτικό υλικό ήταν πραγματικά χρήσιμο, κατατοπιστικό και ευχάριστο. Θέλαμε να εκπλήξουμε τους συμμετέχοντες με ένα πρόγραμμα μπόνους, οπότε συμπεριλάβαμε ως τελικό πρόγραμμα τον “Χορό της Χαράς”, που είναι ένα είδος προσαρμοσμένο για ηλικιωμένους.

Το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ στα μέσα Ιουλίου, συνεργάστηκε με τον Δήμο Καλαμάτας και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας “Θάλπος” και διοργάνωσε στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαμάτας ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό διήμερο σεμινάριο ανάπτυξης ικανοτήτων με άτομα από την περιοχή, παράλληλα με μια σειρά διαδικτυακών συνεδριών ανάπτυξης ικανοτήτων με επιπλέον επαγγελματίες και ενδιαφερόμενους μη επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα, και ιδιαίτερα με γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες που βρίσκονται στην Αθήνα. Ο σημαντικότερος αντίκτυπος των συνεδριών ανάπτυξης ικανοτήτων ήταν η συνειδητοποίηση της ανάγκης να οργανωθεί ένα δίκτυο υποστήριξης για τους φροντιστές και μετά από αυτή τη συνειδητοποίηση και την ενθάρρυνσή μας, οι συμμετέχοντες ήταν πρόθυμοι να δημιουργήσουν ένα δικό τους δίκτυο.Ενδιαφέρθηκαν επίσης αρκετά για την ψηφιακή πλατφόρμα ως εκπαιδευτική πηγή, διότι
μια άλλη σημαντική ανάγκη που ήρθε στην επιφάνεια ήταν οι περιορισμένες ευκαιρίες κατάρτισης και για τις δύο ομάδες (ειδικά όταν κάποιος ζει σε μια αγροτική περιοχή ή ακόμη και σε μια μικρή αστική περιοχή). Τόνισαν πόσο επιδραστικό ήταν για αυτούς το εργαστήριο – ιδιαίτερα οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων υποομάδων της ομάδας κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων και η ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών ζωής/επαγγελμάτων.


Πολλαπλασιαστικές / ενημερωτικές δράσεις

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των εμπειριών κάθε εταίρου από τις δράσεις ενημέρωησης που πραγματοποιήθηκαν

Τον περασμένο Οκτώβριο, η AGFE, σε συνεργασία με την GRETA Val d’Oise, διοργάνωσε στην περιοχή του Παρισιού την τελική εκδήλωση διάδοσης. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 12 άτομα που εκπροσωπούσαν τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα (εκπρόσωποι ενώσεων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της φροντίδας καθώς και τοπικές αρχές).
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε το πλαίσιο Erasmus+ καθώς και τα αποτελέσματα του CT4SCG, οι συμμετέχοντες έκαναν ακόμη και κάποια κουίζ συνολικά για να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους. Μετά την παρουσίαση κάθε παραδοτέου ακολούθησαν μακρές συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να μοιραστούν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους και να εκφράσουν τις ανάγκες τους. Το πρωινό ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για δικτύωση και οι συμμετέχοντες αποχώρησαν, υποσχόμενοι να ξανασυναντηθούν σύντομα για να εργαστούν πάνω στη βιωσιμότητα του έργου CT4SCG.

Ως συντονιστής του έργου, η Diputación de Zamora ήταν ο εταίρος που ήταν υπεύθυνος για τη διοργάνωση του τελικού συνεδρίου, όπου παρουσιάστηκαν τα τελικά αποτελέσματα του έργου τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της φροντίδας, των μαθητών ΕΕΚ, των εκπαιδευτικών ΕΕΚ, των ακαδημαϊκών και του γενικού κοινού). Περισσότερα από 80 άτομα παρακολούθησαν την εκδήλωση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου στο Fundación Red Alfonso Enriques, μια ισπανο-πορτογαλική σύμπραξη όπου πραγματοποιούνται οι κύριες πανευρωπαϊκές εκδηλώσεις. Στο συνέδριο, το οποίο διήρκεσε όλο το πρωί και μέρος του απογεύματος, συμμετείχαν όλοι οι εταίροι και υπήρχε επιτόπιος μεταφραστής ισπανικών-αγγλικών. Η ιδέα, ωστόσο, δεν ήταν μόνο να παρουσιαστούν τα πνευματικά αποτελέσματα του έργου, αλλά να δημιουργηθεί μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από τις προκλήσεις της φροντίδας και τον τρόπο
ανάπτυξης της απασχολησιμότητας ως επίσημοι και ανεπίσημοι φροντιστές. Γι’ αυτό οι παρευρισκόμενοι μπορούσαν να ακούσουν ομιλητές από διάφορα ισπανικά πανεπιστήμια και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς – έμαθαν επίσης για άλλα ενεργά έργα σχετικά με την υγιή γήρανση και τη χρήση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων. Στο πλαίσιο της εμπειρίας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα δωρεάν γεύμα με τυπικά φαγητά της περιοχής καθώς και ένα πρωινό διάλειμμα για καφέ. Η ημέρα έκλεισε με ένα στρογγυλό τραπέζι των εταίρων που επέτρεψε στο κοινό να τους γνωρίσει καλύτερα. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία και οι παρευρισκόμενοι ενδιαφέρθηκαν αρκετά να παρακολουθήσουν το μάθημα.

Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, το IPCB πραγματοποίησε την εκδήλωση CT4SCG, με τη συμμετοχή περισσότερων από 20 εκπαιδευομένων που εκπροσωπούσαν τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα (εκπρόσωποι ενώσεων και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της περίθαλψης, καθώς και τοπικών αρχών). Η διοργάνωση της εκδήλωσης επικεντρώθηκε στην παρουσίαση της αποστολής του πλαισίου Erasmus+ καθώς και των αποτελεσμάτων του CT4SCG, για αυτό και κάθε ένας από τους συμμετέχοντες είχε την ευκαιρία προφορικά ή γραπτά να μοιραστεί τις ιδέες και τα σχόλιά του σχετικά με το μάθημα. Σε αυτό το πλαίσιο, μετά την παρουσίαση του μαθήματος, δόθηκε η ευκαιρία για μια εκτενή συζήτηση, δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα να μοιραστούν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους και να εκφράσουν τις ανάγκες τους. Συνολικά, η εκδήλωση αυτή θεωρήθηκε επιτυχής από όλους όσους την παρακολούθησαν.
Φαίνεται ότι προκάλεσε ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα θέματα που εξετάστηκαν και την αντίληψη ότι είναι απαραίτητο να επενδύσουμε περισσότερο στην κατάρτιση των ηλικιωμένων στα διάφορα πλαίσια, πεδία οργανωτικών δομών τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες του πληθυσμού.

Τον Ιούνιο (21 Ιουνίου), οι ερευνητικές ομάδες Humanidades-498 και Humanidades-878 του Πανεπιστημίου της Almería, διοργάνωσαν την πολλαπλασιαστική εκδήλωση CT4SCG. Το
σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με 52 συμμετέχοντες που εκπροσωπούσαν τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα (εκπρόσωποι ενώσεων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της φροντίδας καθώς και των τοπικών αρχών). Η πολλαπλασιαστική εκδήλωση περιελάμβανε μία ημέρα όπου οι ομιλητές έκαναν παρουσιάσεις με έμφαση στο έργο στο σύνολό του και στην ευρωπαϊκή του διάσταση, καθώς και στην ενεργό και υγιή γήρανση με παρουσιάσεις από μέλη της ομάδας του UAL. Η ομάδα ήταν αρκετά δραστήρια και έδωσε χώρο σε εξαιρετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τους διαφορετικούς ρόλους τους στη φροντίδα των ηλικιωμένων και κατάφεραν να δώσουν μια ολιστική εικόνα για το ποια είναι η πραγματικότητα σε αυτόν τον τομέα, αλλά και για τις εστιασμένες συζητήσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια και μετά τη βραδινή συνεδρία

Στις 8 Ιουλίου η TREBAG διοργάνωσε την πολλαπλασιαστική εκδήλωση για τους φροντιστές και όσους ενδιαφέρονται ενεργά για το θέμα της γήρανσης. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για το έργο, για το πώς άλλες πόλεις και οργανισμοί αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι φροντιστές και έμαθαν για τις διεθνείς καλές πρακτικές στο πλαίσιο ενός διαδραστικού εργαστηρίου. Οι παρουσιάσεις ήταν υψηλής ποιότητας χωρίς εξαίρεση και όλες υποστήριξαν την ιδέα της κατάρτισης των φροντιστών και της βοήθειας των ηλικιωμένων σε διάφορα κοινωνικά στρώματα. Ήμασταν ευτυχείς που γνωρίσαμε αυτούς τους υπέροχους και σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους ήταν επικεφαλής ιδρυμάτων φροντιστών. Οι γνώσεις τους μας βοήθησαν στο τι να εστιάσουμε στην κατάρτιση και πώς να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο το πρόγραμμα σπουδών. Η περίσταση έδωσε επίσης την ευκαιρία στους (μελλοντικούς) φροντιστές να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους, καθώς οι μεγάλες βάρδιες εμποδίζουν την τακτική επικοινωνία και τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων ιδρυμάτων στην ίδια περιοχή. Με την πρόσκληση εργοδοτών και δυνητικών εργαζομένων στον πολλαπλασιαστή, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να βρουν αυτό που αναζητούν.

Το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ, πραγματοποίησε τον Ιούλιο την πολλαπλασιαστική του εκδήλωση, προσκαλώντας και προσεγγίζοντας φροντιστές, οργανισμούς και υπηρεσίες, καθώς και φορείς χάραξης πολιτικής και εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν την ευκαιρία να σφυρηλατήσουν το
περιβάλλον της ασημένιας φροντίδας. Η πολλαπλασιαστική εκδήλωση περιελάμβανε δύο συνεδρίες -μια πρωινή με το ζωντανό εργαστήριο να λαμβάνει χώρα και μια βραδινή με τους κεντρικούς ομιλητές και τις παρουσιάσεις τους. Στο ζωντανό εργαστήριο συμμετείχαν άτομα από διάφορες τοπικές οργανώσεις που υποστηρίζουν και φροντίζουν τους ηλικιωμένους, καθώς και άτυποι φροντιστές που φροντίζουν τα μέλη της οικογένειάς τους. Στη βραδινή συνεδρία προστέθηκαν εκπρόσωποι τοπικών οργανώσεων και άτομα του ευρύτερου κοινού που ενδιαφέρθηκαν για το θέμα. Η ομάδα ήταν αρκετά δραστήρια και έδωσε χώρο σε εξαιρετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τους διαφορετικούς ρόλους τους στη φροντίδα των ηλικιωμένων και κατάφεραν να δώσουν μια ολιστική εικόνα για το ποια είναι η πραγματικότητα σε αυτόν τον τομέα. Τέλος, οι ίδιοι οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν μεταξύ τους στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και βασικές επαγγελματικές πρακτικές/πληροφορίες, προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω την πρακτική τους.

Το Rural Hub διοργάνωσε μια πολλαπλασιαστική εκδήλωση για να μοιραστεί τα αποτελέσματα του CT4SILVERCAREGIVERS, μέσω παρουσιάσεων που επικεντρώθηκαν στο έργο στο σύνολό του. Το κέντρο εθελοντών του Cavan συμφώνησε ευγενικά να φιλοξενήσει την εκδήλωση αυτή την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022. Διοργανώσαμε την εκδήλωση και προσκαλέσαμε διάφορους ενδιαφερόμενους να παρευρεθούν. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν τόσο επίσημοι όσο και ανεπίσημοι οικογενειακοί φροντιστές, εθελοντές, μέλη ορισμένων τοπικών ομάδων που υποστηρίζουν και φροντίζουν ηλικιωμένους, υπήρχαν επίσης ορισμένα μέλη του γενικού κοινού που είχαν ενδιαφέρον για το θέμα. Το TRH μαζί με έναν ομιλητή από την Ιρλανδική Ένωση Γυναικών της Υπαίθρου (ICA) απηύθυναν χαιρετισμό στους συμμετέχοντες. Η Elizabeth Coyle της ICA μίλησε για τη σημασία της φροντίδας των ηλικιωμένων μας και για το πώς η ICA υποστηρίζει τα ηλικιωμένα μέλη της. Οι ενότητες που καλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ήταν: Η διαδικασία της γήρανσης (Μ1), και Προώθηση της ενεργού ζωής των ηλικιωμένων: κοινωνική επιχειρηματικότητα (Μ6), οι ενότητες αυτές επιλέχθηκαν με βάση συζητήσεις με μέλη της Family Carers Ireland και της ICA, τα οποία πιστεύουν ότι οι ηλικιωμένοι μπορούν να παραμείνουν νέοι στην καρδιά κατανοώντας τη διαδικασία της γήρανσης και νιώθοντας ότι τους χρειάζονται έχοντας έναν σκοπό ή συμβάλλοντας στην κοινωνίαAccessibility