Έκδοση του έργου SMILES

Η ομάδα του ´εργου SMILES, ένα έργο Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών, στα πλαίσια όλων των επισκέψεων μελέτης που πραγματοποιήθηκαν στις χώρες των εταίρων, εξέτασε και βαθμολόγησε όλες τις πρακτικές που παρουσιάστηκαν, και διάλεξε από κάθε χώρα τις 3 από αυτές που έλαβαν τις υψηλότερες βαθμολογίες και τις συνέθεσε σε μία συλλογική έκδοση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όσες πρακτικές δεν επιλέχθηκαν δεν ήσαν εξίσου ενδιαφέρουσες και σημαντικές, απλά λόγω του μεγάλου όγκου πρακτικών υπήρχαν αρκετές που μοιράζονταν παρόμοια χαρακτηριστικά επομένως επηρεάστηκε αντίστοιχα και η βαθμολογία τους ώστε να παρουσιαστούν όσο γίνεται πιο ποικίλες και διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα της κοινωνίκης ένταξης.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τη συλλογική έκδοση μεταφρασμένη στα Ελληνικά. Στο τέλος της παρούσας δημοσίευσης μπορείτε να βρείτε τους συνδέσμους του έργου ώστε να μάθετε περισσότερα για όλες τις πρακτικές που παρουσιάστηκαν κατά διάρκεια του έργου.

Όλες οι πρακτικές που παρουσιάστηκαν στους εταίρους κατά τη διάρκεια των επισκέψεων μελέτης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου στα Αγγλικά. Μπορείτε να διαβάσετε τις περιγραφές τους και να δείτε τις παρουσιάσεις τους (εφόσον είναι διαθέσιμες) επιλέγοντας μία από τις επισκέψεις του έργου και διαβάζοντας τα αντίστοιχα “report/minutes”

Επισκεφτείτε τη σελίδα του έργου: https://smiles-project.eu


Accessibility