Νέα

Δείτε τα τελευταία μας νέα, ενημερώσεις και ανακοινώσεις!

SAFE: Αλλαγή μέσα από το παιχνίδι

Αρχική δημοσίευση – EPALE: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/safe-spaces-adult-learning-creating-change-board-game Μέρος του έργου SAFE Συγγραφέας: Angeliki Giannakopoulou, EAEA Αναγνώριση εμποδίων, προνομίων και αλλαγή νοοτροπίας μέσω…

CONVOLUT – 4ο ενημερωτικό δελτίο

Κατάρτιση για συμβούλους «Η συμβουλευτική χρησιμεύει κυρίως ως φυσική φιλοσοφική αρχή της συμπεριφοράς» – με βάση αυτή την τοποθέτηση, η…

VTJ2 – 5ο ενημερωτικό δελτίο

Διαβάστε το σε έντυπη μορφή εδώ Το “VIP-Tech-Job: Time 2 Act!” έφτασε στο τέλος του Ένα θερμό καλωσόρισμα στο τελευταίο…

Το επιτραπέζιο παιχνίδι SAFE – Η ιδέα

Αναγνώριση των προκαταλήψεων και δημιουργία ασφαλών χώρων Λαμβάνοντας μια άμεσα δημοκρατική και κοινωνικο-κατασκευαστική προσέγγιση για την εγκαθίδρυση της σχέσης εκπαιδευτικού-εκπαιδευομένου…

Accessibility