Πρόγραμμα B.E.E.P.
Ενίσχυση της βασικής εκπαίδευσης ως μοχλού ενδυνάμωσης με στόχο την πολιτική ενεργοποίηση

Περιγραφή έργου

Το έργο B.E.E.P. (Basic Education and Empowerment for Political Participation) απευθύνεται σε ενήλικα άτομα, τα οποία είτε είναι είτε αισθάνονται αποκλεισμένα από τις συμμετοχικές διαδικασίες των χωρών των εταίρων του έργου.

Οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν την πρόκληση ότι ένας αυξανόμενος αριθμός κατοίκων αποκλείεται από δημοκρατικές διαδικασίες, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν μια εθνικότητα που δεν τους επιτρέπει να ψηφίσουν στις εθνικές και μερικές φορές και στις περιφερειακές εκλογές των χωρών που διαμένουν. Ταυτόχρονα, αυτές οι χώρες αντιμετωπίζουν μια δημοκρατική κόπωση σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού τους.

Το έργο B.E.E.P. στοχεύει στην ενδυνάμωση των ατόμων που είναι ή αισθάνονται αποκλεισμένοι, υποστηρίζοντάς τους να συμμετέχουν σε συμμετοχικές διαδικασίες.

Οι φορείς που συμμετέχουν στο έργο B.E.E.P. αντιπροσωπεύουν 5 ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ελλάδα.

Ο Συντονιστής του Έργου

Το lernraum.wien ιδρύθηκε ως ερευνητικό κέντρο του VHS την 1η Ιανουαρίου 2011. Οι κύριοι τομείς εργασίας είναι: Ανάπτυξη – Επαγγελματοποίηση – Μεταβιβασιμότητα, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα κοινωνικής ένταξης
Μεταξύ των δύο πόλων της πολυγλωσσίας και της εκπαίδευσης, πιστεύουμε ότι η έννοια της ένταξης πρέπει να γίνει κατανοητή ως μια διαδικασία που έχει κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, αλλά και γλωσσικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις“.

Οι Εταίροι του Έργου

AONTAS – Ιρλανδία

Amar Terra Verde LDA – Πορτογαλία

Associazione Arcipelago – Ιταλία

ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ – Ελλάδα

Τα προβλεπόμενα αποτελέσματα και προϊόντα του έργου είναι:

Μία βασική έρευνα για το θέμα της συμμετοχής: ποιοι αποκλείονται από το νόμο και ποιοι θεωρούν τον εαυτό τους αποκλεισμένο λόγω αντιληπτής έλλειψης δεξιοτήτων

Μαθήματα, εργαστήρια και προσφορές μάθησης και ανάπτυξης που στοχεύουν στην υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία

Κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική συμμετοχή και τρόπους για να καταστεί δυνατή η συμμετοχή για όλους

Συστάσεις πολιτικής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

Logo

Website & Social Media​

projectbeep.eu (υπό ανάπτυξη)

Σελίδα έργου στο facebook

Υλικό

Σε φάση ανάπτυξης – Περισσότερα σύντομα…

Στοιχεία προγράμματος

Τίτλος: B.E.E.P. – Basic Education and Empowerment for Political Participation

Αριθμός έγκρισης; 2021-2-AT01-KA220-ADU-000048693

Περίοδος υλοποίησης: 01/04/2022 – 31/03/2024


Accessibility