Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Εδώ θα βρείτε προγράμματα που έχει υλοποιήσει ο φορέας με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν στην απόκτηση συναφών δεξιοτήτων

Προγράματα Ε.Σ.Π.Α

Εδώ θα βρείτε προγράμματα που έχει υλοποιήσει ο φορέας με κρατική χρηματοδότηση στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α 20017-2013 και 2014-2020 

Προγράμματα Β’ & Γ’ Κ.Π.Σ. 

Εδώ θα βρείτε προγράμματα που έχει υλοποιήσει ο φορέας με κρατική χρηματοδότηση στα πλαίσια του Β & Γ ΚΠΣ

Προγράμματα Λ.Α.Ε.Κ.

Εδώ θα βρείτε προγράμματα που έχει υλοποιήσει ο φορέας με κρατική χρηματοδότηση στα πλαίσια του Λ.Α.Ε.Κ για κατάρτιση εργαζομένων σε επιχειρήσεις.

Προγράμματα Ο.Ε.Φ.Ε

Προγράμματα που υλοποιήσαμε:

«Εισαγωγή στις μαθησιακές δυσκολίες» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 320-19

«Εισαγωγή στους Η/Υ» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 320-20.

Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα (τίτλοι προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν την περίοδο 1997-2004)

«Εκμάθηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»

«Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας»

«Εκπαίδευση στην κατ’ οίκον νοσηλεία»

«Εφαρμογές Η/Υ»

«Εξειδικευμένες Εφαρμογές Η/Υ»

Accessibility