Πρόγραμμα επιμόρφωσης για φροντιστές ατόμων 3ης ηλικίας

*Το παρόν αποτελεί προσαρμογή από τα γαλλικά των ακόλουθων πληροφοριακών άρθρων “Formation européenne pour les aidants de la Silver économie : c’est parti!” και “Formation européenne pour les aidants de la Silver économie” που συντάχθηκαν από το AFGE, εταίρο του προγράμματος από τη Γαλλία

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, Στρατηγικές συμπράξης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα “CT4 SILVER CAREGIVERS: Certified Training for Silver Caregivers” (Πρόγραμμα επιμόρφωσης φροντιστών ηλικιωμένων) υπό το συντονισμό του Diputacion de Zamora από την Ισπανία, το οποίο ξεκίνησε επίσημα χθες με την πρώτη συνάντηση των εταίρων.

Το πρόγραμμα CT4 SILVER CAREGIVERS έχει ως στόχο να προωθήσει την απασχολησιμότητα και την κινητικότητα των εργαζομένων/εργατών με στόχο την ανάπτυξη των προσωπικών, επαγγελματικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων.

Ιδιαίτερα, θα δράσει με τρόπο που να οδηγήσει στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, φροντιστών και όσων ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον τομέα της υγείας και φροντίδας, στην σημασία και τις προκλήσεις της ενεργητικής γήρανσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να το επιτευχθεί αυτό, οι εταίροι θα αναπτύξουν καινοτόμες εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες θα αξιολογηθούν από την ομάδα στόχου καθώς επίσης θα δημιουργήσει μια κοινότητα χρηστών μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος και του φόρουμ της, αλλά και μέσω των “Ζωντανών Εργαστηρίων” (Living Labs).

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης, συμμετείχαν 7 εκπρόσωποι των φορέων-εταίρων του έργου και συζήτησαν πάνω στη στοχοθεσία του έργου καθώς και όλων των λεπτομερειών υλοποίησης και ανάπτυξης των αποτελεσμάτων του έργου τα οποία θα είναι:

  • ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ενεργητική γήρανση και υγεία που απευθύνεται σε επαγγελματίες της “Ασημένιας Οικονομίας” (υπηρεσίες προς άτομα 3ης ηλικίας),
  • μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου τα θα βρίσκονται αποθηκευμένα τα περιεχόμενα του εκπαιδευτικού προγράμματος, αποτελούμενο από 8 ενότητες που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου, και θα είναι διαθέσιμα για λήψη,
  • μια μεθοδολογία πιστοποίησης των επαγγελματιών της “Ασημένιας Οικονομίας”, σύμφωνα με τα ισχύοντα πλαίσια πιστοποίησης δεξιοτήτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων – ΕΠΕΠ (European Qualifications Framework) [1], τo Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (European Credit System for Vocational Education and Training – ECVET) [2], και άλλα.

Η ομάδα του εργου θα εργαστεί από κοινού για τα επόμενα 2 χρόνια και αποτελείται από ερευνητές από Ισπανία (Diputacion de Zamora και University of Alméria), Γαλλία (AGFE), Ελλάδα (Dafni Kek), Ουγγαρία (TREBAG), Ιρλανδία (Rural Hub) και Πορτογαλία (Polytechnic Institute of Castelo Branco).

Περισσότερες ενημερώσεις θα είναι διαθέσιμες στην πορεία του έργου. Για οποιαδήποτε πληοροφορία σχετικά με το έργο και τρόπους συμμετοχής, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των διαθέσιμων τρόπων στην σελίδα “Επικοινωνία“.


Για περισσότερες πληρφορίες σχετικά με τα προαναφερθέντα πλαίσια πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων, πατήστε τους ακόλουθους συνδέσμους.

[1] Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων – ΕΠΕΠ (European Qualifications Framework – EQF): https://europa.eu/europass/el/european-qualifications-framework-eqf

[2] Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (European Credit System for Vocational Education and Training – ECVET): https://www.iky.gr/el/ecvet-network/


Accessibility