Έργο Erasmus+ «DivCap»: 2η Συνάντηση στη Γερμανία (Hannover)

Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος DivCap πραγματοποιήθηκε στο Ανόβερο (Γερμανία) από τις 7 έως τις 9 Μαϊου 2019.

Η τελική έκδοση του πρώτου παραδοτέου του έργου, ο κατάλογος ελέγχου (check list) για ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων, παρουσιάστηκε από τον Γερμανό εταίρο, υπεύθυνο για αυτή την υλοποίησή του. Όλα τα μέλη της ομάδας του έργου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να αποκτήσουν μια σαφή ιδέα για το πώς να χρησιμοποιήσουν τον κατάλογο ελέγχου για την επικείμενη έρευνα σχετικά με τα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα του κάθε εταίρου, που πρόκειται να αποτελέσει βασικό καθήκον για την ανάπτυξη των περιπτωσιολογικών μελετών που θα παραχθεί για το τρίτο παραδοτέο.

Η προετοιμασία των περιπτωσιολογικών μελετών των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων που συμμετέχουν στο σχέδιο σε επτά ευρωπαϊκές χώρες είναι το επόμενο βήμα στα καθήκοντα του έργου.

Πραγματοποιήσαμε κάποιες πρακτικές και πολύ χρήσιμες ασκήσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων για τη συλλογή δεδομένων από αυτά τα ιδρύματα και τη χρήση των προτύπων που παρέχονται από τους Ολλανδούς εταίρους μας, για να οργανώσουμε και να συνοψίσουμε τις συλλεχθέντες λεπτομέρειες. Ο τρόπος με τον οποίο τα περιεχόμενα των συνεντεύξεων είναι δομημένα στα πρότυπα διευκολύνει πολύ την παραγωγή των περιπτωσιολογικών μελετών με (σχεδόν) συστηματικό τρόπο.

Μερικές ιδέες για τον βέλτιστο τρόπο εμφάνισης των περιεχομένων και των εργαλείων που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου και μια συζήτηση σχετικά με την προσαρμογή του περιεχομένου σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή (για να είναι δυνατή η φόρτωσή τους στην ιστοσελίδα του έργου) είναι πιο ελκυστικές και χρήσιμες για τους πιθανούς ενδιαφερόμενους στο Διαδίκτυο, ήταν ένα σημαντικό μέρος του σχεδιασμού της στρατηγικής διάδοσης των έργων.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα νέα του έργου στο Facebook ή / και να εγγραφείτε στις ενημερώσεις του ιστολογίου μας (ενημερώσεις στα Αγγλικά) και στη συνέχεια θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε φορά που δημοσιεύουμε ένα άρθρο στον ιστότοπο του έργου.

 


Accessibility