Χαράζοντας τον Δρόμο – υποστηρίζοντας την επαγγελματική εξέλιξη των Προσφύγων Καλές Πρακτικές για την Επαγγελματική Κατάρτιση

Επιμέλεια κειμένου και μετάφραση από το πρωτότυπο στα αγγλικά ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ.

 

Τον Νοέμβριο του 2016  ξεκινήσαμε το έργο  ‘Πρόσφυγες στην Επαγγελματική Κατάρτιση –RevoT΄ με  την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προγράμματος Erasmus+ , έχοντας ως στόχο να συμβάλλουμε στην εξέλιξη και  περαιτέρω προβολή  των  ενεργειών  που αφορούν στην ενσωμάτωση των προσφύγων. Οι φορείς που συνεργάστηκαν ως εταίροι του έργου,  αποτελούν μια ετερογενή ομάδα φορέων, Κέντρα Εκπαίδευσης  Ενηλίκων, Πανεπιστήμια, Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  και Κατάρτισης (ΚΕΚ) καθώς και ΜΚΟ,   από την Αυστρία, την Κροατία, την Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Ισπανία. Ακριβώς λόγω αυτής της πολυμορφίας των συμμετεχόντων φορέων και των  διαφορετικών τους εμπειριών, κάθε ένας  έφερε την δική του  προσέγγιση με  προστιθέμενη αξία στο έργο.

Η παρούσα έκδοση αποτελεί το   συλλογικό αποτέλεσμα κριτικής ανάγνωσης υπαρχόντων   πρακτικών επαγγελματικής  κατάρτισης,  με τις οποίες επιδιώκεται και επιτυγχάνεται η   εργασιακή ενσωμάτωση των προσφύγων στις χώρες των συμμετεχόντων οργανισμών. Οι πρακτικές αυτές επιλέχτηκαν ως Καλές Πρακτικές ,  επειδή είναι εύκολα προσαρμόσιμες σε νέα περιβάλλοντα όταν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, κοινωνικές και θεσμικές, το επιτρέπουν, αντικατοπτρίζοντας ωστόσο τις συνθήκες  του περιβάλλοντος με το οποίο συνδέονται. Σε αυτή την έκδοση, παρατίθενται  τα ευρήματα της αναζήτησης όλων των εταίρων ReVoT, ως αποτέλεσμα  των σχετικών  διεργασιών  που ακολούθησαν  τις επισκέψεις μελέτης ή την  σχετική  βιβλιογραφική έρευνα  στη διάρκεια των δύο  ετών. Oι πρακτικές κατηγοριοποιούνται σε τομείς Εκπαίδευσης & Κατάρτισης  για την  Εργασιακή Ενσωμάτωση, μέσα από ένα φάσμα παραδειγμάτων καινοτόμων  σε εθνικό επίπεδο αναφοράς και με αντίληψη των  θεσμικών περιορισμών  για την ενσωμάτωση,  κατά περίπτωση.

Μετά από την συστηματική  μελέτη που προηγήθηκε, σας  παρουσιάζουμε τις  Καλές Πρακτικές κατηγοριοποιημένες σε επτά (7) ομάδες,  ώστε να διευκολύνουμε την μελέτη των ενδιαφερομένων, ως ακολούθως :

  • Γενικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός  στην Αγορά Εργασίας
  • Προσεγγίσεις για συγκεκριμένους Τομείς της Αγοράς Εργασίας
  • Προετοιμασία  εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο
  • Αναγνώριση Προσόντων
  • Χτίζοντας γέφυρες μεταξύ κατάρτισης  και επιχειρήσεων
  • Το πολιτισμικό υπόβαθρο ( η κουλτούρα)  ως πηγή  για την εργασιακή ενσωμάτωση
  • Συνεργασία με  ενώσεις  και φορείς προσφύγων

 

Στην έκδοση συμπεριλαμβάνεται επίσης μια περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, όπως αυτή αποτυπώνεται  στις πρόσφατες προσφυγικές ροές και τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, εκπαιδευτικό επίπεδο), καθώς  και στο αντίστοιχο θεσμικό και  νομικό πλαίσιο  της χώρας κάθε εταίρου.

Ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα του έργου μας, όπως αυτά παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση  θα ενθαρρύνουν άτομα και οργανισμούς να εντείνουν τις δραστηριότητές τους για την ενσωμάτωση των προσφύγων. Επιπλέον με αυτή την συνοπτική έκδοση φιλοδοξούμε  να αναδείξουμε την σημαντική εργασία και αφοσίωση με την οποία άτομα και φορείς στις χώρες των εταίρων του έργου αντιμετωπίζουν την ποιότητα ζωής των προσφύγων. Γι αυτό πιστεύουμε ότι αυτή η ανταλλαγή και συλλογή  των καλών πρακτικών αποτελεί μια αξιόλογη συνεισφορά στην απόκτηση της αμοιβαίας κατανόησης, ανοικτότητας και περαιτέρω ανάπτυξης της επαγγελματικής κατάρτισης.  Παραδειγματικά αναφέρουμε ότι το έργο RevoT ενέπνευσε τον συνεργαζόμενο φορέα από την Κροατία  στην δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης  για πρόσφυγες  αξιοποιώντας  πρακτικές ως πρότυπο αναφοράς για την σχετική κατάρτιση την οποία ξεκίνησαν ήδη να υλοποιούν το καλοκαίρι του 2018

Μπορείτε να  βρείτε την  παρούσα έκδοση και περισσότερες πληροφορίες για το έργο  στην κάτωθι ιστοσελίδα www.revot.jimdo.com (link is external)

Κατεβάστε την έκδοση στα αγγλικά απευθείας από το σάιτ του προγράμματος


Accessibility