Συνέδριο “Διαφορετικότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων”

Στις 17 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι (Φιλανδία) το συνέδριο “Diversity in Adult Education” (Διαφορετικότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων) στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ “ImplOED: Implementing Outreach – Empowerment – Diversity” (όπου το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ ειναι εταίρος) από το Φιλανδικό Ίδρυμα για τη Δια Βιου Εκπαίδευση και Μάθηση – Kansanvalistusseura (The Finnish Lifelong Learning Foundation, KVS).

Περιγραφή του συνεδρίου

(μετάφραση της επίσημης περιγραφής από τα αγγλικά)

Ο αυξανόμενος αριθμός μεταναστών/-ριών και αιτούντων άσυλο θέτει νέες προσδοκίες και στα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη. Οι μετανάστες/-ριες αποτελούν μια συνεχώς αυξανόμενη ομάδα εκπαιδευομένων, ιδιαίτερα σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων τόσο στην Ευρώπη όσο συγκεκριμένα και στη Φιλανδία. Πως μπορούν οι μαθησιακές/εκπαιδευτικές πορείες των μεταναστών/-ριών να αναπροσαρμοστούν στην Φιλανδική πραγματικότητα; Τι παραδείγματα μπορούν να βρεθούν στην Ευρώπη που θα βοηθήσουν την αύξηση της συμμετοχής των μεταναστώ/-ριών στην εκπαίδευση ενηλίκων; Πως μπορούν οι καλές πρακτικές να υλοποιηθούν στη Φιλανδία;

Το διεθνές συνέδριου του Kansanvalistusseura φέρνει κοντά πολιτικούς, αρχές και εκπροσώπους οργανισμών/φορέων για να μοιραστούν καλές πρακτικές σχετικά με την αναπροσαρμογή των μαθησιακών πορειών των μεταναστριών/-τών στη Φιλανδία και την ενσωμάτωσή τους στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Το συνέδριο αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “implOED – Implementing Outreach Empowerment Diversity” που έχει σαν στόχο να προσεγγίσει κοινωνικά και εκπαιδευτικά “μειονεκτούντες” ενήλικες ώστε να έρθουν στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Πληροφορίες

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο στους παρακάτω συνδέσμους (σχεδόν όλοι οι σύνδεσμοι παρέχουν πληροφορία αποκλειστικά στα αγγλικά)

Εκδήλωση στο facebook

Στα hashtags #‎divconf17‬ & #implOED στο facebook

Στα hashtags #‎divconf17‬ & #implOED στο twitter

Στη σελίδα στο facebook του ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ

Φωτογραφίες από την εκδήλωση

Storify

 

εικόνα 1
εικόνα 2
εικόνα 3
εικόνα 4

Εικόνα 4: Η σημασία της εκπαίδευσης για όλους  5. Το τέλος του ταξιδιού

Στην Αφρική υπάρχει μια έννοια που είναι γνωστή ως ‘ubuntu’ – είναι η βαθιά αίσθηση ότι είμαστε άνθρωποι μόνο μέσα από την ανθρωπότητα των άλλων, δηλαδή ότι εάν καταφέρουμε κάτι σε αυτό το κόσμο θα είναι εξίσου λόγω της δουλειά και των κατορθωμάτων των άλλων” – Νέλσον Μαντέλα

εικόνα 5

Εικόνα 5: Μετάφραση ανα στήλη (από αριστερά προς τα δεξιά)
1α) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ – ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ (logo) #DIVconf17 #implOED εικονογραφήσεις από @ainosutinen “100 χρόνια πριν ήμαστε η δεύτερη φτωχότερη χώρα της Ευρώπης” (αναφέρεται στη Φιλανδία)
2α) Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΧΩΡΑ ΟΛΟΥΣ «Οι άνθρωποι μεταναστεύουν για πολλούς και διάφορους λόγους» Η Δια Βιου Εκπαίδευση ενσωματώνει Μάθηση και Διαβίωση

1β) «Χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί» Η εκπαίδευση που τους χωρά όλους βοηθάει στη προσωπική ανάπτυξη, την οικονομική ανεξαρτησία και στη δημιουργία δίκαιων κοινωνιών Είναι ένα περιβάλλον που αυξάνει τη μάθηση
2β) «Μπορώ να χρησιμοποιήσω τις ικανότητές μου εκτός συνόρων;» Δυο σημαίες με τις λέξεις «Νέες» και «Χώρες» Είναι σημαντικό για ένα παιδί να μπορεί να πει «Μητέρα, βλέπω ότι είσαι μορφωμένη»
3β) Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι σημαντική για την ανάπτυξη των κοινωνιών «Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι, αλλά δεν παίζουν για να μάθουν» Το παιχνίδι και η μάθηση χτίζουν ταυτότητες: «Ποια/ποιος είμαι;»

1γ) Ανισότητα σημαίνει άνιση πρόσβαση σε πηγές (εκπαιδευτικές, οικονομικές κλπ) «Ο ΑΝΑΛΦΑΒΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ – Δεν είναι πάντα αρκετή μια μετάφραση»
2γ) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ – ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ/-ΕΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΑΛΛΟΥΣ/-ΕΣ ΣΑΝ ΓΝΩΣΤΕΣ. ΟΜΟΤΙΜΗ ΜΑΘΗΣΗ – ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ
3γ) «Η εκμάθηση της γλώσσας είναι σημαντική» Συγκρούσεις μεταξύ παλιών και νέων ταυτοτήτων – τρόπων σκέψης ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ – ΝΟΡΜΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ – ΝΟΜΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

1δ) ΠΟΛΛΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ «Ποια/ποιος είμαι;» Όχι μόνο οι μετανάστες/-ριες, αλλά όλη η κοινωνία πρέπει να αλλάξει
2δ) ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ «Είμαι ικανή/-ος» «Οι γυναίκες μετανάστριες είναι μια ετερογενής ομάδα»
3δ) Γιατί επαγγελματική καθοδήγηση; «Τι να κάνω τώρα;» ΔΙΚΤΥΑ – ΝΕΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ – ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ – ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ – ΕΞΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Accessibility