Συνάντηση ενημέρωσης αποτελεσμάτων προγράμματος SCOUT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΠΛΗ ΓΛΩΣΣΑ

Το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ διοργανώνει Ανοικτή Συνάντηση Ενημέρωσης Εκπαιδευτών, Συμβούλων Απασχόλησης, Συμβούλων Επιχειρηματικότητας και Φορείς Μεταναστών στην νέα Έκδοση του profilPASS Σε Απλή Γλώσσα και συναφώνεπιμέρους εργαλείων για την Προώθηση στην Απασχόληση μέσω της ανίχνευσης των Δεξιοτήτων με Βιογραφικές Μεθόδους.Η ενημέρωση πραγματοποιείται στα πλαίσια του έργου ERASMUS+ SCOUT–Αξιολογώντας Δεξιότητες για το Μέλλον. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 στην αίθουσα του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, Κανάρη 45 Ισόγειο και ώρα 6.30 μ.μ – 9.00 μ.μ (Επίσης θα πραγματοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο, την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα). Στους Συμμετέχοντες θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής.

Με εκτίμηση

ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ

***Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε τη φόρμα επικοινωνίας

———-

Λίγα λόγια για το έργο

Tο Εργαλείο Ανίχνευσης και Αυτό Αξιολόγησης Δεξιοτήτων  profilPASS  Σε Απλή Γλώσσα  δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου  ERASMUS+ για την Εκπαίδευση Ενηλίκων SCOUT (aSsessing COmpetences for fUtTure) και το οποίο αποτελεί προσαρμογή της βασικής  βιογραφικής μεθόδου profilPASS του Γερμανικού Ινστιτούτου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (DIE).

Το εργαλείο profilPASS  σε Απλή Γλώσσα σχεδιάστηκε για να  ανταποκριθεί στην ανάγκη  αποτύπωσης των δεξιοτήτων  μεταναστών και γενικότερα ατόμων που δεν έχουν την ευχέρεια να εκφραστούν σύνθετα στην γλώσσα αναφοράς (Γερμανικά, Σουηδικά, Ισπανικά, Σλοβένικα, Αγγλικά, Ελληνικά) αλλά επιθυμούν να αυτό διερευνήσουν ή να συνεργαστούν με έναν Σύμβουλο Απασχόλησης  για την  περιγραφή του τι γνωρίζουν , σε ποιο βαθμό και τι  είναι ικανοί να κάνουν στα πλαίσια  ενός εργασιακού περιβάλλοντος – ιδιαίτερα επειδή κάποιες από τις ικανότητές τους δεν αποτυπώνονται σε πιστοποιητικά, μπορούν ωστόσο με καθοδήγηση να ανιχνευτούν και να εξελιχθούν με την κατάλληλη επιμόρφωση και συμβουλευτική υποστήριξη από Σύμβουλο. Επομένως το εργαλείο αυτό συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και στη δια βίου μάθηση.

Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου SCOUT στην Ελληνική Γλώσσα και να ‘κατεβάσετε’ τα σχετικά Εργαλεία (ελεύθερα και δωρεάν) προς χρήση από τους Συμβούλους και τους ενδιαφερόμενους ενήλικες εκπαιδευόμενους ή μη.

Συγκεκριμένα σας καλούμε να περιηγηθείτε στα εξής έγγραφα:

  1. Εργαλείο profilPASS Σε Απλή Γλώσσα (προσαρμογή για προβολή σε Οθόνη )
  2. Εγχειρίδιο Συμβούλου
  3. Εργαλειοθήκη SCOUT
  4. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Συμβούλων

Περιμένουμε με ενδιαφέρον την άποψή σας και θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για εμάς η τοποθέτησή σας.  Άλλωστε ήδη βρισκόμαστε σε διαδικασία προσαρμογής του Εργαλείου για χρήση από  Άτομα με Μαθησιακές  Δυσκολίες (ERASMUS + 2019-2021 CoCOO).

 

Αρχεία


Accessibility