Πρώτη διακρατική συνάντηση του προγράμματος SCOUT

Στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη (Αυστρία) η πρώτη διακρατική συνάντηση εταίρων του προγράμματος SCOUT (aSsessing Competences fOr fUTure). Τη συνάντηση φιλοξένησε στους χώρους του ο αυστριακός εταίρος του προγράμματος, die Berater.

Στόχος του προγράμματος είναι η συλλογή, αξιοποίηση και δημιουργία εργαλείων αξιολόγησης των δεξιοτήτων (διαμορφωμένα με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι αξιοποιήσιμα από μετανάστριες/-στες και προσφύγες) που έχουν αποκτηθεί μέσω διαδικασιών μη τυπικής και άτυπης μάθησης με βάση δεδομένα και πρακτικές που ισχύουν σε κάθε χώρα. Τα εργαλεία που θα δημιουργηθούν θα στηρίζονται πάνω στη λογική του ProfilPASS, που δημιουργήθηκε από το γερμανό εταίρο του προγράμματος (DIE), και είναι διαθέσιμο δωρεάν στο διαδίκτυο (μπορείτε να το βρείτε και στα ελληνικά εδώ). Όλες οι εκθέσεις και τα εργαλεία που θα παραχθούν θα διατίθεται δωρέαν σε όλους.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν το συντονισμό της επικοινωνία των εταίρων αλλά και συζητήσεις γύρω από το αντικείμενο του προγράμματος και τη λογική που θα ακολουθήσουν τα παραδοτέα ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο άμεσα αξιοποιήσημα από κάθε άτομο που επιλέγει να τα χρησιμοποιήσει.

Πιο συγκεκριμένα, την πρώτη μέρα, μετά τη γνωριμία και παρουσίαση των εταίρων, έγινε παρουσίαση των εκθέσεων που σύνταξαν οι εταίροι αναφορικά με την κατάσταση ενσωμάτωσης στη καθημερινότητα και στην εργασιακή ζωή των μεταναστριών/-στών στα πλαίσια των χωρών τους. Τα αποτελέσματα των εκθέσεων θα συμβάλλουν ώστε τα εργαλεία που θα δημιουργηθούν να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες.

Θα ακολουθήσει έρευνα σχετικά με αντίστοιχα εργαλεία που διατίθενται στις χώρες μας και στη συνέχεια θα ξεκινήσει το αρχικό στάδιο της δημιουργία της “εργαλειοθήκης SCOUT” με βάση τη τεχνογνωσία του ProfilPASS. Η “εργαλειοθήκη SCOUT” απευθύνεται σε (νέες/-ους) μετανάστριες/-στες, οι οποίες/-οι θα αξιολογήσουν το εργαλείο κατά τη πιλοτική του εφαρμογή. Σε κάθε χώρα το εργαλείο θα αξιολογηθεί από τουλάχιστον 20 μετανάστριες/-στες.

Επιπλεόν, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δημοσιευτεί και η σελίδα του προγράμματος από τον ισπανό εταίρο (DEFOIN) και θα αποτελεί διεύρυνση της επίσημης σελίδας του ProfilPASS (KISS website www.profilpass-international.eu). Ταυτόχρονα με τη δημιουργία της “εργαλειοθήκης SCOUT”, θα ξεκινήσει και η δημιουργία του επόμενου παραδοτέου που αποτελείται κυρίως από εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τη χρήση της “εργαλειοθήκης SCOUT”, ένας οδηγός χρήσης του εργαλείο από συμβούλους και σεμινάριο πάνω στη χρήση τους.

 

 

 


Accessibility