Πρόγραμμα EPBE – Πιλοτική εφαρμογή των EPBE MOOCs (Ανοικτό Πρόγραμμα Σπουδών)

Όνομα προγράμματος: EPBE- European Personal Branding for Employment

Συντονιστής Φορέας: UDIMA- Madrid Open University

Έλληνας Εταίρος: LPfA- Learning Plans for All

Ημερομηνία Πιλοτικής Εφαρμογής: 11 Απρίλη 2017

Ομάδα Στόχου: Νέοι σε αναζήτηση εργασίας 17-30 ετών

 

Στα πλαίσια  του έργου EPBE, Στρατηγική Σύμπραξη 2 – Erasmus+, θέλουμε να πραγματοποιήσουμε μία διαδικασία πιλοτικής εφαρμογής των δύο Ανοιχτών Μαθημάτων, MOOCs, που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος και αφορούν τον τομέα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού για άτομα που επιθυμούν να ανοίξουν τους ορίζοντές τους επαγγελματικά και να μπούν στο κυνήγι της εργασίας σε διεθνές επίπεδο.

Τα 2 ανοιχτά μαθήματα είναι:

1) Ανάπτυξη Προσωπικής Επαγγελματικής Ταυτότητας
2) Το κυνήγι της εργασίας.

Οι συμμετέχοντες στην πιλοτική εφαρμογή θα έχουν την ευκαιρία, με την καθοδήγηση της ομάδας του LPfA – υπεύθυνος φορέας για την παραγωγή του 2ου MOOC-, να εξερευνήσουν όλο το υλικό και με τα σχόλιά τους να διαμορφώσουν σε ένα σημείο την εξέλιξη της παροχής των παραπάνω υπηρεσιών. Απώτερος στόχος, φυσικά, αυτής της πιλοτικής εφαρμογής είναι οι εμπλεκόμενοι να γνωρίσουν τέτοιες διαδικασίες μάθησης, όπως και να επωφεληθούν σε αυτόν καθαυτό τον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού και της αναζήτησης εργασίας.

 

Περισσότερα για το πρόγραμμα: http://epbe.eu/project/
Κανάλι Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYllo_ThkN3yZrYgnfhMQeg


Accessibility