Παρουσίαση έργου “NEverTOoLAte”

Η ώρα για μάθηση δεν είναι ποτέ αργά, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις, την ηλικία, την ύπαρξη προηγούμενης εκπαιδευτικής εμπειρίας ή το πεδίο σπουδών. Η δια βίου μάθηση αποτελεί πραγματικότητα και αναφέρεται στη συνεχιζόμενη αναζήτηση γνώσεων είτε για προσωπικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους. Το κίνητρο είναι προσωπικό, όπως και η απόφαση για το εάν κάποιος θα ξεκινήσει αυτό το ταξίδι. Η δια βίου μάθηση και εκπαίδευση έχει τη δύναμη να βελτιώσει την ποιότητα ζωής μας, παρέχοντάς μας περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες ή απλώς την ικανοποίηση να μάθουμε κάτι νέο ή να επιτύχουμε έναν στόχο που έχουμε οι ίδιοι θέσει στους εαυτούς μας.

Το έργο αυτό επικεντρώνεται στους ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση που είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Ως στόχοι του έργου ορίζονται η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, η ενίσχυση της θέλησης για μάθηση και του τρόπου μάθησης (learning to learn), καθώς και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και της ικανότητας του πολίτη σε τυπικά και μη τυπικά πλαίσια. Όμως, οι ενήλικες δεν είναι μόνοι σε αυτήν τους την προσπάθεια, καθώς υπάρχουν επαγγελματίες δίπλα τους (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, πολιτισμικοί διαμεσολαβητές) οι οποίοι επιδιώκουν να τους παρακινήσουν και να τους ενεργοποιήσουν. Γι’ αυτό το λόγο αναπτύσσουμε μία βιβλιοθήκη πολυμέσων που απευθύνεται σε αυτούς τους επαγγελματίες, με εργαλεία και θεματικές διαδρομές μάθησης, για να τα χρησιμοποιούν ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών τους. Η βιβλιοθήκη θα περιέχει βιβλία (Flip Books) εύκολα προσβάσιμα από υπολογιστή, tablet ή smartphone, τα οποία καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές: Βιωματική μάθηση, Αντιμετώπιση της αποτυχίας, Κριτική σκέψη, Επιχειρηματολογία, Επίλυση προβλήματος, Γλωσσικός και Μαθηματικός γραμματισμός, Εκμάθηση ξένης γλώσσας, Ψηφιακή επικοινωνία, Διαπολιτισμικές ικανότητες και επικοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, Βιωσιμότητα, Γραμματισμός στα ψηφιακά μέσα, Ικανότητα του πολίτη, Ισότητα των φύλων, Συναισθηματική μάθηση, Διδασκαλία για μάθηση, Ενεργή συμμετοχή.


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο του προγράμματος http://nevertoolateproject.eu/ (διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά), ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή απευθείας μέσω email στο info@kekdafni.gr.

Περισσότερες ενημερώσεις θα ακολουθήσουν όσο ολοκληρώνεται η ανάπτυξη των εργαλείων του έργου.


Accessibility