Ορίζοντας, καταγράφοντας και εφαρμόζοντας μαθησιακά αποτελέσματα

(αναδημοσίευση από τη σελίδα facebook του EPALE (Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη) σχετικά με άρθρο που δημοσιεύτηκε σε αυτή (στα αγγλικά) αναφορικά με την έκδοση “Defining, writing and applying learning outcomes- A European handbook” του CEDEFOP.  Στη παρούσα δημοσίευση παραθέτουμε μετάφραση της περιγραφής της έκδοσης με βάση την αντίστοιχη αγγλική περιγραφή στη σελίδα του CEDEFOP)

 

Ορίζοντας, καταγράφοντας και εφαρμόζοντας μαθησιακά αποτελέσματα – Ένας Ευρωπαϊκός Οδηγός

Η παρούσα έκδοση του Cedefop απευθύνεται σε άτομα και οργανισμούς που εμπλέκονται ενεργά σε δραστηριότητες καθορισμού και καταγραφής μαθησιακών αποτελεσμάτων στο τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στόχος της είναι να δράση σαν ένα σημείο αναφοράς για συνεργασία σε αυτό τον τομέα.

Προσφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα χρήσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και παρέχει μια περίληψη των υπάρχοντων συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υλικών που υποστηρίζουν τον καθορισμό και την καταγραφή αυτών των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Στόχος του οδηγού είναι να προωθήσει το διάλογο μεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελματιών της αγοράς εργασίας χτίζοντας με υλικό από διαφορετικές πλευρές του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, και γεφυρώνοντας το κενό μεταξύ οργανισμών/φορέων και τομέων.

Την έκδοση διατίθετε δωρεάν (στα αγγλικά μόνο) στο σύνδεσμο: http://www.cedefop.europa.eu/files/4156_en.pdf


Accessibility