Κατανοώντας την αναπηρία στον εργασιακό χώρο

Η αναζήτηση εργασίας είναι μία ιδιαίτερα δύσκολη δραστηριότητα καθώς απαιτεί πολύ χρόνο, υπομονή κι επιμονή ανεξάρτητα από τις περιστάσεις και την ηλικιακή ομάδα που ανήκει κάποιος. Ακόμη και άνθρωποι με πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαίδευση και πολλά τυπικά προσόντα αγωνίζονται να βρουν δουλειά -φαντάζεστε να προσθέτετε και τον παράγοντα «αναπηρία» σε αυτό;

Ερχόμενοι αντιμέτωποι με την προσπάθεια δημιουργίας μιας παγκόσμιας κοινωνίας απαλλαγμένη από αποκλεισμούς, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να δημιουργηθούν νέες μεθοδολογίες δράσης προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Η πρότασή μας, μέσω αυτού του έργου, περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός μεθοδολογικού εγχειριδίου για την επικύρωση ικανοτήτων, μια ψηφιακή πλατφόρμα για την υποστήριξή αυτού του εγχειρήματος κι ένα φυλλάδιο αναφορικά με την “Κατανόηση της αναπηρίας” (φυσικά όλα θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες/ιδιαιτερότητες των ενηλίκων με απώλεια ακοής, οπτική βλάβη και μειωμένη κινητικότητα στα άνω άκρα).

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως δεν αρκεί η παροχή εξατομικευμένων οδηγιών σε άτομα με αναπηρία για το πώς, παραδείγματος χάριν, να αναζητήσουν εργασία. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία (και ιδίως οι εργοδότες) αντιμετωπίζει αυτά τα άτομα -όχι ως άτομα με αναπηρίες, αλλά ως άτομα με ειδικές ικανότητες (τις οποίες έχουν και θέλουν να τις χρησιμοποιήσουν). Οφείλουμε να εκπαιδευτούμε πάνω σε αυτά τα θέματα κι έπειτα να εκπαιδεύσουμε κι άλλους. Πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να ενδυναμώσουμε τα άτομα με ειδικές ανάγκες ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, ξεκινώντας από το να τους βοηθήσουμε να βρουν μία δουλειά, να αποκτήσουν στο βαθμό που είναι δυνατό την ανεξαρτησία τους και να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας.


Το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Qualifying Difference” όπου θα δημιουργηθούν εργαλεία καθώς και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την αποτελεσματική ένταξη ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο του προγράμματος, ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή απευθείας μέσω email στο info@kekdafni.gr


Accessibility