Επιμορφωτικό Εργαστήρι στα πλαίσια του προγράμματος InnoVal

[fsn_row][fsn_column width=”9″][fsn_text]

Τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί Επιμορφωτικό εργαστήρι στα πλαίσια του προγράμματος InnoVal στο χώρο του Δ.Ι.Ε.Κ. Πάτρας. Το εργαστήρι απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτές ενηλίκων, αξιολογητές και φορείς δια βίου μάθησης.

Το πρόγραμμα InnoVal ασχολείται με τη σημασία της χρήσης ενός συνδυασμού προτυποποιημένων και εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης για την πιστοποίηση μη τυπικής και άτυπης μάθησης, την ανάγκη για ανάπτυξη ικανοτήτων και εκπαίδευση των αξιολογητών, την ανάγκη για καλύτερη διασύνδεση των μεθόδων αξιολόγησης με τις ανάγκες που καλύπτουν και επένδυση στο σχεδιασμό και στην ποιότητα των εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να παρουσιάσει ένα από τα κυριότερα αποτελέσματα του προγράμματος – το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σχετικά με την εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης – και να συλλέξει παρατηρήσεις και προτάσεις από τους συμμετέχοντες για τη βελτίωσή του. Θα παρουσιαστούν επίσης τα αποτελέσματα της αρχικής φάσης αξιολόγησης αναγκών του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής (λόγω περιορισμένου χώρου) επικοινωνήστε μαζί μας είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας είτε μέσω email όπως φαίνονται στη σελίδα ‘ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ’.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

[/fsn_text][/fsn_column][fsn_column width=”3″][fsn_text]

[/fsn_text][/fsn_column][/fsn_row]


Accessibility