Ενημέρωση για το πρόγραμμα MAV

Το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ ως ο Ελληνικός Εταίρος του έργου ERASMUS+ MAV “Πολυδιάστατη Εκπαίδευση Ενηλίκων Εθελοντών για την ενθάρρυνση της Ενσωμάτωσης των Μεταναστών” σας προσκαλεί να επισκεφτείτε τα αποτελέσματα του έργου.

Το Έργο MAV έχει αναπτύξει μια Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα προσβάσιμη από όλους τους ενδιαφερόμενους σε διάφορες γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική, Ρουμανική, Γερμανική, Ιταλική, Τούρκικη.

Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την διαδικτυακή μας εκπαίδευση μέσω της ιστοσελίδας του έργου: mav-info.eu.

 

Προϊόντα του Έργου:

  1. Οδηγός Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) για Εκπαιδευτές: Μέθοδοι και Συστάσεις προς Εθελοντές Μετανάστες με στόχο την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην μάθηση, των νέων μεταναστών
  2. Εργαλειοθήκη για Υποψήφιους Μέντορες Ενσωμάτωσης και Συνοδευτικό Διαδικτυακό Μάθημα (ΙΟ2)
  3. Εκπαιδευτική Πλατφόρμα: Το Εκπαιδευτικό αντικείμενο της Πλατφόρμας εκτείνεται στις κάτωθι Περιοχές Μάθησης και Θεματικές Ενότητες αντιστοίχως:

– Τεχνικές Μέντορινγκ

– Παροχή Κινήτρων και Καθοδήγηση

– Κίνητρα για την Συμμετοχή στην Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας

– Πολυγραμματισμός και Ψηφιακές Δεξιότητες

– Επιχειρηματικότητα

  1. Εργαλειοθήκη Επικοινωνίας του έργου MAV: Οδηγός Επικοινωνίας όσων συνεργάζονται με Μετανάστες

Accessibility