Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς και για σχεδόν ένα χρόνο τώρα η κατάσταση έχει επιδεινωθεί μετά το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19. Για τους περισσότερους από εμάς, η προσωπική και η επαγγελματική μας ζωή έχουν συγχωνευτεί και αδυνατούμε να θέσουμε σαφή όρια για να τις ξεχωρίσουμε. Εάν η ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής φαινόταν στο παρελθόν κάτι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί, τώρα μοιάζει με ανέφικτο στόχο.

Πράγματι, είναι δύσκολο να βρεθεί αυτή η ισορροπία επειδή υπάρχει η αίσθηση πως το ένα συμβαίνει εις βάρος του άλλου και θα πρέπει να γίνει επιλογή μεταξύ των δύο. Ακόμα κι αν κάποιος επιχειρήσει να ισορροπήσει την εργασιακή με την προσωπική του ζωή, όταν είμαστε μέλη μιας κοινωνικής ομάδας (είτε αυτή είναι η δική μας οικογένεια είτε οι συνάδελφοί μας) οι ενέργειές μας επηρεάζουν τα υπόλοιπα μέλη αυτών των ομάδων και δεν είναι πάντα δυνατό να κάνουμε αυτό που θέλουμε.

Παρότι, λοιπόν, δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε οικογενειακά θέματα, έχουμε τη δυνατότητα να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση προτείνοντας την εφαρμογή στρατηγικών που αφορούν την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής στα ενδιαφερόμενα μέρη και, ως απώτερο στόχο, ελπίζουμε να αλλάξουν τις πολιτικές των εταιρειών τους εκπαιδεύοντας τους υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού και το διοικητικό προσωπικό στις ακόλουθες θεματικές:

  • Ταυτότητα και προσωπική ανάπτυξη στην εργασία
  • Γονείς ως υπάλληλοι
  • Φύλο και διαπολιτισμική ικανότητα
  • Αξιολόγηση των αναγκών του προσωπικού σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με σχετικές δράσεις, εργαλεία και εργαστήρια, επισκεφτείτε τη πληροφοριακή σελίδα του προγράμματος “Work-Life Balance” στα Ελληνικά ή επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή στείλτε μας απευθείας email στο info@kekdafni.gr


Accessibility