Εμπλέκοντας κοινωνικά και εκπαιδευτικά μη προνομιούχους ενήλικες στη δια βίου μάθηση είναι δυνατο

Αρχικές δημοσιεύσεις:  OED network & ΕΑΕΑ (31/10/2018)

Αγγλικό κείμενο: Francesca Operti  εκ μέρους του Δικτύου OED – EAEA  Φωτογραφίες: Aleksandra kozyra εκ μέρους του Δικτύου OED – EAEA

Μετάφραση στα Ελληνικά: ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ

 

Εμπλέκοντας κοινωνικά και εκπαιδευτικά μη προνομιούχους ενήλικες στη δια βίου μάθηση είναι δυνατο: ανακαλύψτε πως μέσα από τον οδηγό χρήσης του implOED.

Το πρόγραμμα “Εφαρμόζοντας την Προσέγγιση, Ενδυνάμωση και Διαφορετικότητα” (implOED) μόλις κυκλοφόρησε ένα πλήρες και πρακτικό έγγραφο το οποίο θα βοηθήσει διαμορφωτές πολιτικής και επαγγελματίες στο τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και παραπέρα, να: βελτιώσουν τις δεξιότητες των επαγγελματιών ως εκπαιδευτών ενηλίκων, εμπλέξουν τους εκπαιδευόμενους ώστε να είναι σε θέση αυτοδιάθεσης των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων,  εντοπίσουν τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά σε επίπεδο πολιτικής.

Ο στόχος είναι να επιτύχουμε περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, χειραφέτηση, κοινωνική ενσωμάτωση και ισότιμη συμμετοχή. Με αυτόν τον τρόπο, τόσο ο εκπαιδευτικός τομέας όσο και η κοινωνία θα ωφεληθεί από το μακροπρόθεσμο θετικό αντικτυπο της εφαρμογής των προσεγγίσεων που περιγράφονται στον οδηγό χρήσης του implOED.

Ο οδηγός, που είναι διαθέσιμος από το website του προγράμματος (διαδικτυακή και διαδραστική παρουσίαση και έντυπα στα αγγλικά: εδώ):

  • Παρουσιάζει την πρακτική της ισότιμης κοινωνικής ενσωμάτωσης – εστιάζοντας στη προσέγγιση, την ενδυνάμωση και τη διαφορετικότητα
  • Δείχνει ότι αυτά τα μοντέλα μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να εφαρμοστούν σε όλα τα περιβάλλοντα εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Οικοδομεί έναν διάλογο μεταξύ διαμορφωτών πολιτικής και επαγγελματίες
  • Πληροφορεί και υποστηρίζει τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στον τομέα.

Αυτό το ενδιαφέρον έγγραφο παρουσιάστηκε επίσης στο τελικό συνέδριο του implOED “Μεταμορφώνοντας ζωές, την κοινωνία και την εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της προσέγγισης, της ενδυνάμωσης και της διαφορετικότητας” που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 17 Οκτωβρίου 2018. Περισσότεροι από 40 επαγγελματίες και διαμορφωτές πολιτικής συναντήθηκαν ώστε να συζητήσουν πως να προσεγγίσουν ανθρώπους που δεν συμμετέχουν στη δια βιου μάθηση, πως να ενδυναμώθουν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι και πως να αυξήσουμε και να εκτιμήσουμε την διαφορετικότητα στην μη-τυπικη εκπαίδευση ενηλίκων. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την αναφορά του συνεδρίου λήξης (ελληνικάenglish).

‘Η Προσέγγιση είναι μια από τις κυριότερες προκλήσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων – ο οδηγός που φτιάξαμε θα υποστηρίξει τόσο τους διαμορφωτές πολιτικής όσο και τους επαγγελματίες (της εκπαίδευσης ενηλίκων) ώστε να κάνουν τη διαφορά’, δήλωσε η Gina Ebner, Γενική Γραμματέας του EAEA. ‘Θέλουμε να βοηθήσουμε να γίνουν αντιληπτές οι αλλαγές που χρειάζονται ώστε να φτάσουμε τους εκπαιδευόμενους και να ενδυναμωθούν.

 


Accessibility