Διακρατική συνάντηση – Αθήνα, 12 & 13 Σεπτεμβρίου 2017

ERASMUS+ VET 2016-2018: Στρατηγική Σύμπραξη Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών στην Επαγγελματική Κατάρτιση

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 3η Διακρατική Συνάντηση των Εταίρων του έργου στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα στην φιλόξενη δομή του HIGGS. Στο πλαίσιο της συνάντησης οι εκπρόσωποι των φορέων είχαν την δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τα στελέχη του HIGGS, καθώς και να ανταλλάξουν πληροφορίες για τις δράσεις τους με νέες ΜΚΟ που φιλοξενούνται στην θερμοκοιτίδα HIGGS.

Το έργο ReVoT έχει θέσει ως στόχο του την αναζήτηση Καλών Πρακτικών Ενσωμάτωσης των Προσφύγων με δράσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης στις συμμετέχουσες χώρες, δηλαδή την Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Κροατία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο των εργασιών τους επισκέπτονται φορείς και οργανώσεις των οποίων το έργο παρουσιάζει ενδιαφέρον και οι πρακτικές τους είναι μεταβιβάσιμες. Οι καλές πρακτικές θα αποτυπωθούν σε μια Συλλογική Έκδοση. 35 πρακτικές που έχουν αξιολογηθεί ως Καλές Πρακτικές θα αποτελέσουν το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης, η οποία θα διανεμηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε φορείς διαμόρφωσης πολιτικής αλλά και σε παρόχους Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Η συνάντηση στην Αθήνα αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα επιτυχής και συμπεριελάμβανε επίσκεψη στις δομές του SOLIDARITY NOW, όπου οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών φορέων συνάντησαν στελέχη και εργαζόμενους των ΜΚΟ που φιλοξενούνται στις δομές. Η Επίσκεψη και συζήτηση με τον Αντιδήμαρχο Μετανάστευσης, κύριο Ε. Παπαγιαννάκη, αποτέλεσε επίσης αφορμή παραγωγικών σκέψεων αναφορικά με την κοινή και αλληλέγγυα πολιτική των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος.

 

Στο έργο συμμετέχουν οι κάτωθι φορείς:

Volkshochschule Hannover, coordinator
Cramars società cooperative sociale, Tolmezzo
Foundacion Docete Omnes, Granada
FH Joanneum, Graz
Participatie in Diversiteit, Leeuwarden
Obrtničko učilište, Zagreb

Από την Ελλάδα συμμετέχει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ που εδρεύει στην Πάτρα, τα στελέχη του οποίου διευκόλυναν την συγκέντρωση καλών πρακτικών εθνικής & τοπικής εμβέλειας  και προγραμμάτισαν τις συναντήσεις στην Αθήνα.

Πληροφορίες για το έργο: https://revot.jimdo.com/

revot athens meeting images


Accessibility