Γεγονός Λήξης του Έργου MUPYME: Απασχόληση και Γυναίκα στον 21ο αιώνα. Από την Οικιακή Οικονομία σε διαφορετικά περιβάλλοντα Οικονομικής Δραστηριότητας

PrintERASMUS+ Programme 2015 – KA2 Adult Education
Project nº: 2015-1-ES01-KA204-015937
mupyme

 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου MUPYME διοργανώνεται  το  Διακρατικό του Σεμινάριο στις 29 Ιουνίου στην Μerida (Ισπανία). Κύριος στόχος μας, η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών αναφορικά με την εξέλιξη και τα αποτελέσματα του έργου,  σύμφωνα με τους στόχους που είχαν τεθεί. Συγκεκριμένα:

α) Προσδιορισμός των δεξιοτήτων, των εμπειριών και των γνώσεων  που αποκτώνται μέσα στο νοικοκυριό και που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν έξω από το σπίτι για διαφορετικούς σκοπούς.

β) Εμφαση  στις δεξιότητες διαχείρισης και διοίκησης , οι οποίες αφορούν στην ικανότητα λήψης αποφάσεων – ως η κατεξοχήν ικανότητα που αναπτύσσουν οι υπεύθυνοι για την διαχείριση και διοίκηση του σπιτιού – στην περίπτωσή μας οι γυναίκες οικοκυρές.

 

Πάτρα, 16 Ιουνίου  2017.

Στις 29 Ιουνίου, η ιστορική και  σημαντική για την πολιτιστική κληρονομιά της, πόλη της Mérida, θα φιλοξενήσει ένα σημαντικό γεγονός: ένα γεγονός που θα αναδείξει τις ικανότητες των γυναικών ως επαγγελματίες με επιχειρηματική ικανότητα. Ικανότητα την οποία σφυρηλατούν με αφορμή τις οικιακές εργασίες, χωρίς  να έχουν επίγνωση ότι αυτή τους η δυναμική μπορεί να αξιοποιηθεί και  στην λειτουργία μιας επιχείρησης.

Με αφορμή λοιπόν το έργο  MUPYME: Απασχόληση και Γυναίκα στον  21ο αιώνα στην Ευρώπη, πραγματοποιείται το συγκεκριμένο διακρατικό σεμινάριο στην λήξη των 2 χρόνων εντατικών εργασιών των εταίρων του έργου, και το οποίο εστιάζει στην δυναμική αυτών των γυναικών και στον μετασχηματισμό τους σε επιχειρηματίες και υπεύθυνες διοίκησης.

Η Mérida θα αποτελέσει το σημείο συνάντησης αρκετών φορέων της Εκπαίδευσης Ενηλίκων από όλο τον κόσμο, προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων και δυνατοτήτων στο θέμα των γυναικών και της επιχειρηματικής δυναμικής τους. Δεν ακολουθούμε την συμβατική στρατηγική της παραδοσιακής εκπαίδευσης; Περισσότερο εστιάζουμε στον εντοπισμό της εμπειρίας που θα μας οδηγήσει στα επόμενα βήματα ,δηλαδή τον τεχνολογικό  μετασχηματισμό  των δεξιοτήτων από την οικιακή τους έκφραση στην επιχειρηματική δράση. Να φέρουμε στην επιφάνεια αυτή την κρυμμένη δυναμική, η οποία μπορεί να αναδυθεί από κάθε γυναίκα οικοκυρά.

Στο πλαίσιο του έργου MUPYME, αυτό κατέστη δυνατόν γιατί 8 φορείς με εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης εργάστηκαν για την ανάδειξη αυτών των ικανοτήτων, οι οποίες σφυρηλατήθηκαν  στη διαδρομή μιας ζωής μέσα στο σπίτι. Αυτή η ‘σιωπηρή γνώση’  όπως  την αποκαλεί ο  R. Sennett, η οποία συνήθως υποβαθμίζεται ή παραβλέπεται. Εστιάζουμε επομένως σε αυτή τη γνώση η οποία μεταφέρεται  ως   άυλη παράδοση και  διαδικασία μάθησης, ως τρόπος επίλυσης προβλημάτων που αξιοποιείται σε καθημερινή βάση από τις γυναίκες οικοκυρές. Αυτή ακριβώς η πλευρά της καθημερινής πρακτικής είναι που προσιδιάζει με την ικανότητα διοίκησης μιας επιχείρησης,  με τον επαγγελματισμό δηλαδή  στην διοίκηση έργου. Άλλωστε  η Διοίκηση μιας  Επιχείρησης, κυρίως είναι  ικανότητα λήψης αποφάσεων, ικανότητα την οποία  οι γυναίκες του σπιτιού συνηθίζουν να αξιοποιούν σε καθημερινή βάση.

Οι  εμπειρίες που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο του έργου από  συνολικά 40 οικοκυρές και αντιστοίχως από 40  γυναίκες επιχειρηματίες, καθιστούν το έργο MUPYME καινοτόμο και με μοναδική αξία, καθώς ενεργοποίησε τη συμμετοχή περισσότερων από  100 ατόμων από όλη την Ευρώπη.

 

Το έργο MUPYME αποτυπώνει τις προσπάθειες κατανόησης, ανάλυσης και σύγκρισης των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ της οικιακής οικονομίας και των άλλων πεδίων οικονομικής δραστηριότητας. Και αυτό είναι το κεντρικό θέμα της 29ης Ιουνίου στο γεγονός που θα λάβει χώρα στο  Centro Cultural Alcazaba στη  Mérida, όπου και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των εργασιών μας. Η Συμμετοχή είναι δωρεάν και διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας (www.mupymeproject.eu).

mupyme_np4_a mupyme_np4_b

Ακολουθήστε μας:

mupyme_linkedin MUPYME Project
mupyme_twitter @mupyme_project

Το Δελτίου τύπου σε pdf


Accessibility