Έκδοση του έργου SMILES

Η ομάδα του ´εργου SMILES, ένα έργο Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών, στα πλαίσια όλων των επισκέψεων μελέτης που πραγματοποιήθηκαν στις χώρες των εταίρων, εξέτασε και βαθμολόγησε όλες τις πρακτικές που παρουσιάστηκαν, και διάλεξε από κάθε χώρα τις 3 από αυτές που έλαβαν τις υψηλότερες βαθμολογίες και τις συνέθεσε σε μία συλλογική έκδοση. Αυτό δεν σημαίνει ότι …

Read moreΈκδοση του έργου SMILES

VTJ2! Έναρξη του έργου

“VipTechJob: Time2Act!” (VTJ2!) είναι η συνέχεια του επιτυχημένου προγράμματος Erasmus+ “ΑμΠΟ και νέες τεχνολογίες: εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας” (VTJ). Πρόκειται για ένα ΕΡΓΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, το οποίο επικεντρώνεται στην απασχολησιμότητα και την ενδυνάμωση των νεαρών ΑμΠΟ ως ενεργών αναζητητών εργασίας. Ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2023. Η ονομασία του …

Read moreVTJ2! Έναρξη του έργου