Έργο Erasmus+ «DivCap»: 3η Συνάντηση στην Ολλανδία (Enschede)

Η 3η συνάντηση των εταίρων του DivCap πραγματοποιήθηκε στο Enschede (Ολλανδία) στις 5 – 7 Νοεμβρίου 2019. Οι συνεργάτες του DivCap ξεκίνησαν τις εργασίες σχετικά με τις περιπτωσιολογικές μελέτες σε 14 οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων σε 7 χώρες. Διεξήχθη έρευνα γραφείου, μελετώντας πόρους όπως δηλώσεις αποστολής, ετήσιες εκθέσεις, ιστότοπους, φυλλάδια και κοινωνικά μέσα που εξετάζουν πώς …

Read moreΈργο Erasmus+ «DivCap»: 3η Συνάντηση στην Ολλανδία (Enschede)

RISE: Πέμπτη διακρατική συνάντηση στην Ελλάδα

Το έργο RISE στο οποίο συμμετέχει το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, ως εταίρος από την Ελλάδα, έχει ήδη προβεί στον σχεδιασμό ενός χάρτη κριτηρίων (Οδηγίες ) για τη δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης Το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη από όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν μια Κοινωνική Επιχείρηση. Κατά την πέμπτη συνάντηση έργου που πραγματοποιήθηκε …

Read moreRISE: Πέμπτη διακρατική συνάντηση στην Ελλάδα