Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

Φωτογραφίες από το Focus Group για το πρόγραμμα EDGE στους χώρους μας

DSC_0199 DSC_0200 DSC_0210 DSC_0211 DSC_0216 DSC_0217 DSC_0219 DSC_0220 DSC_0221 DSC_0222 DSC_0231 DSC_0232 DSC_0234 DSC_0237 DSC_0238 DSC_0239 DSC_0241 DSC_0244 DSC_0246 DSC_0247 DSC_0248 DSC_0249 DSC_0250DSC_0251 DSC_0252 DSC_0253

Accessibility