Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

Τέστ Γλωσσικών Δεξιοτήτων

Σας καλωσορίζουμε στο νέο μας γλωσσικό τεστ.

Το τεστ είναι συνδυασμός δύο μεθόδων: αυτοαξιολόγηση, όπου μπορείτε να εκτιμήσετε το επίπεδο των δεξιοτήτων σας, και ένα τεστ πρότυπο, όπου επιλέγετε τη σωστή απάντηση.

Το τεστ αξιολογεί δεξιότητες «γραμματικής και λεξιλογίου», «ανάγνωσης» καθώς και «ακουστικές δεξιότητες». Οι δεξιότητες στα «γραπτά» και «προφορικά» δεν αξιολογούνται μέσω διαδικτύου- μόνο η αυτοαξιολόγηση.

Κάθε τμήμα του τεστ αρχίζει από μια αυτοαξιολόγηση- εδώ αξιολογείτε πόσο καλό είναι το επίπεδο σας στην εξεταζόμενη γλώσσα σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Βάσει αυτής της αξιολόγησης το τεστ θα σας οδηγήσει στο κατάλληλο επίπεδο στο οποίο θα εξετασθείτε.

Ποιος είναι ο βαθμός δυσκολίας του τεστ;

Το τεστ εξετάζει το επίπεδο δυσκολίας αυτόματα, ανάλογα με τις απαντήσεις σας. Αναπαντήσετε σωστά σε ποσοστό τουλάχιστον 90% σε μία από τις ενότητες, θα σας δοθεί η ευκαιρία να κάνετε το τεστ σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Αν απαντήσετε λιγότερο από το 20% σωστά, θα μπορείτε κάνετε το τεστ σε χαμηλότερο επίπεδο.

Πόσο διαρκεί το τεστ;

Δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε πόσο ακριβώς θα διαρκέσει το τεστ. Η διάρκειά του κυμαίνεται από μισή ώρα έως 1½ ώρες, ανάλογα με το πόσο έχετε μετακινηθεί προς τα επάνω ή προς τα κάτω στα επιμέρους τμήματα του τεστ. Η ποιότητα απαιτεί χρόνο – αυτό ισχύει και για ένα τεστ γλώσσας. Μπορείτε,ωστόσο, να σταματήσετε την εξέταση και να συνδεθείτε ξανά για να το τελειώσετε κάποια μεταγενέστερη ημερομηνία.

Με ποιο τρόπο λαμβάνω τα αποτελέσματα;

Το τεστ εκτελείται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών. Μόλις ολοκληρώσετε το τεστ, τα αποτελέσματα θα σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εδώ μπορείτε να δείτε σε ποιο επίπεδο βρίσκεστε σε σχέση με το πλαίσιο αναφοράς.
Το τεστ βρίσκεται σε μια δοκιμαστική έκδοση. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να συζητήσετε το αποτέλεσμα της μέτρησης με τον καθηγητή σας και όχι απλώς να επιλέξετε μια τάξη με βάση τις επιδόσεις σας.
Για τον ίδιο λόγο, παρακαλείσθε, επίσης, να είστε υπομονετικοί , αν αντιμετωπίσετε τυχόν μικρά προβλήματα κατά τη διάρκεια του τεστ.

Είστε ευπρόσδεκτοι να στείλετε οποιαδήποτε σχόλια ή προτάσεις για βελτιώσεις, στην Βασιλική Τσεκούρα (vasiliki@kekdafni.gr), ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, ΕΛΛΑΔΑ


 

Ξεκινήστε το τέστ πατώντας εδώ

Accessibility