Προώθηση στην απασχόληση

Δημιουργία και ανάπτυξη υπηρεσιών με στόχο την προώθηση της απασχόλησης. Στα πλαίσια αυτά το Κ.Ε.Κ. θα εστιάσει την προσοχή του :

– στα Δίκτυα Προώθησης Απασχόλησης : (Κ.Ε.Κ. – Κοινωνικοί Εταίροι, Επαγγελματικές, Ομάδες).

­- στη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων.

– στην Ανάπτυξη και Διάδοση Νέων Τεχνολογιών.