Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

Υγεία – Πρόνοια

– Νέες Ειδικότητες στο χώρο της Υγείας – Πρόνοιας.

– Φυσιοθεραπευτές και Βοηθοί Οδοντιάτρων.

– Ομάδες Διάσωσης – Αντιμετώπισης Καταστροφών.

– Εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες: Ναυτικά Ατυχήματα, Εργατικά Ατυχήματα, Πυρκαγιές.

– Επιμόρφωση στο Τραύμα.

– Τηλεκατάρτιση στην Υγεία.

– Κατ’ οίκον Νοσηλεία.

– Ιατρική Τεχνολογία – Βιοηθική.

– Ασφάλεια και Υγιεινή στους Χώρους Εργασίας.

 

Accessibility