Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

Παιδαγωγικά Επαγγέλματα

– Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών.

– Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

– Εκπαίδευση – Κατάρτιση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

– Δημιουργία Συστημάτων Αξιολόγησης Εκπαιδευτών.

– Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Accessibility