Επαγγέλματα Πολιτισμού & Αθλητισμού, ΜΜΕ & Επικοινωνιών

– Οι ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας

– Βελτίωση του βιοτικού και μορφωτικού επιπέδου των πολιτών,

– Προοπτικές για την ανάπτυξη και διάθεση του “πολιτιστικού προϊόντος” (εκθέσεις εικαστικών τεχνών, θεατρικές παραστάσεις, μουσική εκδηλώσεις, κλπ, )