Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

Επαγγέλματα Περιβάλλοντος

– Μελέτες για τις επιπτώσεις της κλιματολογικής αλλαγής

– Διαχείρηση Φυσικού Περιβάλλοντος

– Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου και Διαχείρησης αυτών

– Προστασία Περιβάλλοντος

Accessibility