Αγροτικά Επαγγέλματα

– Νέες Καλλιέργειες στο Γεωργικό Τομέα.

– Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργία και Κτηνοτροφία.

– Βιολογική Γεωργία.

– Βιολογική Κτηνοτροφία.

– Δημιουργία – Λειτουργία Γεωργοκτηνοτροφικών Μονάδων.

– Τυποποίηση – Συσκευασία Αγροτικών Προϊόντων.

– Κανάλια Διανομής και Προώθησης Αγροτικών – Κτηνοτροφικών Προϊόντων.

– Η Ποιότητα στα Αγροτικά – Κτηνοτροφικά Προϊόντα.

– HACCP στη Βιομηχανία Τροφίμων – Ποτών.

– Διαχείριση Υδάτινων Πόλων.