Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

Πληροφορική – Μελέτες

– Μηχανοργάνωση Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας.

– Ανάγκες για Στελέχη.

– Κοινωνία της Πληροφορικής.

– Τηλεεκπαίδευση.

– Τηλεϊατρική.

Accessibility