Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

Επαγγέλματα Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών – Μελέτες

– Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τουριστικού τομέα

– Η Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος

– Η Ουσιαστική και αποτελεσματική χρήση των Τ.Π.Ε

– Νέα Δεδομένα Διοίκησης στη Τουριστική Βιομηχανία

– Εγκατάσταση συστήματος Ποιότητας,Πιστοποίησης και Τουριστικών Προτύπων

Accessibility