Έρευνες και μελέτες για την αγορά εργασίας

Το Κ.Ε.Κ. θα προχωρήσει στην κατάρτιση Μελετών για την απορρόφηση ειδικοτήτων και τον προσδιορισμό νέων ειδικοτήτων στα Θεματικά Πεδία που θα επικεντρώσει τη δραστηριότητά του.

Οι εκπαιδευτικές και λοιπές υπηρεσίες που θα παρέχει το Κ.Ε.Κ. ΔΑΦΝΗ θα απευθύνονται στο παρακάτω κοινό (αγορές – στόχοι) :

– Νέοι Άνεργοι

– Φοιτητές

– Εργαζόμενοι (ως άτομα)

– Γυναίκες – Νοικοκυρές

– Επιχειρήσεις Ιδιωτικού Τομέα

– Άτομα από Κοινωνικές Ομάδες που πλήττονται από τον Κοινωνικό Αποκλεισμό (ΑΜΕΑ, Παλιννοστούντες, Οικονομικοί Μετανάστες, Άτομα Εξαρτημένα, Αποφυλακισμένοι)

– Οργανισμοί του Δημοσίου Τομέα

– Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

– Σύλλογοι, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.λ.π.