Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

Στέλεχος Παροχής Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πελατών

Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων και η ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευομένων ώστε να μπορούν να ενταχθούν ομαλά στην λογική λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην παροχή καφέ και γρήγορου φαγητού καθώς και υπηρεσίες εξυπηρέτησης σε όλο το φάσμα συνεργασιών και πελατών -καταναλωτών της επιχείρησης άμεσης εξυπηρέτησης.

Το θεωρητικό σκέλος του προγράμματος θα διαρκέσει 120 ώρες στα πλαίσια του οποίου οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν σφαιρική και ειδικότερη αντίληψη της εργατικής νομοθεσίας , των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας ,γνώσεις Η/Υ ( θεματική πλοήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό) καθώς και γνώση του περιβάλλοντος μιας επιχείρησης ως προς το νομοκανονιστικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας της στο ευρύτερο αντικείμενο αναφοράς.

Απώτερος στόχος η απόκτηση εμπειρίας της αγοράς εργασίας , η ενδυνάμωση και ενίσχυση αυτοεκτίμησης και η δυναμική απασχολησιμότητας.

Το πρόγραμμα διατρέχει Συμβουλευτική & Καθοδήγηση σε θέματα Εργασιακής Ενσωμάτωσης, Επαγγελματισμού και Προσωπικής Ανάπτυξης σε μια λογική συνέχειας και σύνδεσης με την επιχείρηση πρακτικής άσκησης (εργασιακό mentoring)


Πηγή :

1. Εχει ο Πελάτης πάντα … δίκιο ?? για περισσότερα εδω

2. “Οταν η επιχείρηση είναι πελατοκεντρική” για περισσότερα εδω

Accessibility