Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

Προγράμματα Λ.Α.Ε.Κ

Πραγματοποιήθηκαν τα προγράμματα:

“Σεμινάριο διαχείρισης συμπεριφοράς και συναισθημάτων εργαζομένων στο χώρο της υγείας” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1736-9/2/04,.

“Σεμινάριο ακινητοποίησης και μεταφοράς ασθενών στα ΤΕΠ” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1737-9/2/04

“Ακινητοποίηση & Μεταφορά Ασθενών στα ΤΕΠ” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1738-09/2/04

“Ακινητοποίηση & Μεταφορά Ασθενών στα ΤΕΠ” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1739-09/2/04

“Ακινητοποίηση & Μεταφορά Ασθενών στα ΤΕΠ” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1740-09/2/04

“Διαχείρισης συμπεριφοράς και συναισθημάτων εργαζομένων στο χώρο της υγείας” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 2197-24/2/04,

“Διαχείρισης συμπεριφοράς και συναισθημάτων νοσηλευτών” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 2293-27/2/04,

“Διαχείρισης συμπεριφοράς και συναισθημάτων εργαζομένων στο χώρο της υγείας” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 2294-27/2/04,

“Ποιοτική αναβάθμιση εξυπηρέτησης ασθενών κατα΄την έξοδο τους απο το νοσοκομείο” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 2994-22/03/04

“Ποιοτική αναβάθμιση εξυπηρέτησης ασθενών κατα΄την έξοδο τους απο το νοσοκομείο” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 3447-05/04/04

“Ποιοτική αναβάθμιση εξυπηρέτησης ασθενών κατα΄την έξοδο τους απο το νοσοκομείο” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4046-03/05/04

“Ανάπτυξη οργανωσιακών και επικοινωνιακών τεχνικών τμήματος διατροφής” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4254-11/05/04

“Ανάπτυξη οργανωσιακών και επικοινωνιακών τεχνικών τμήματος διατροφής” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4440-18/05/04

“Ποιοτική αναβάθμιση εξυπηρέτησης ασθενών κατα΄την έξοδο τους απο το νοσοκομείο” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4528-24/05/04

“Οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4685-27/05/04

“Οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4685-27/05/04

“Οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4686-03/06/04

“Οργάνωση αποθήκης και διαχείρησης αποθεμάτων” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 6051-12/07/04

“Οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 7780-18/10/04

“Εκπαίδευση νοσηλευτών στο ρόλο του μέντορα” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 9123-09/11/04.

“Εκπαίδευση στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές I” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 240-3/2/03

“Νοσοκομειακό Πληροφορ. Σύστημα I” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 241-3/2/03

“Νοσοκομειακό Πληροφορ. Σύστημα II” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 242-3/2/03

“Εκπαίδευση στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές II”, με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 243-3/2/03 .

“Εκπαίδευση στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές III” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 365-10/2/03

“Εκπαίδευση στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές iv” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 366-10/2/03

“Εκπαίδευση στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές v” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 457-17/2/03

“Εκπαίδευση στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές vi” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 458-17/2/03

“>Νοσοκομειακό Πληροφορ. Σύστημα iii” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 367-10/2/03

“Νοσοκομειακό Πληροφορ. Σύστημα iv” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 368-10/2/03 .

“Νοσοκομειακό Πληροφορ. Σύστημα v” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 459-17/2/03 .

“Νοσοκομειακό Πληροφορ. Σύστημα vi” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 460-17/2/03 .

“Εκπαίδευση Προσωπικού Αιμοδοσίας” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1647-23/4/03

“Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1684-29/4/03

“Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1685-29/4/03 .

“Σεμινάριο Νοσηλευτικών Φροντίδων στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 2031-26/5/03

“Εκπαίδευση στις Διοικητικές & Νοσηλευτικές Διαδικασίες” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 3590-19/9/03

“Εκπαίδευση στις Κλινικές Οδηγίες” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 3591-19/9/03

“Πρόγραμμα Κατάρτισης Στατικών Φυλακών Ασφαλείας Κτιρίων και Εγκαταστάσεων” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 3966-8/10/03

“Εκπαίδευση στις Διοικητικές & Νοσηλευτικές Διαδικασίες” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 5137-27/11/03

“Εκπαίδευση στις Διοικητικές & Νοσηλευτικές Διαδικασίες” με αριθμό Α. Π. ημερομηνία 5138-27/11/03

“Εκπαίδευση στις Διοικητικές & Νοσηλευτικές Διαδικασίες” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 5184-1/12/03

“Εκπαίδευση στις Διοικητικές & Νοσηλευτικές Διαδικασίες” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 5185-1/12/03

“Ακινητοποίηση & Μεταφορά Ασθενών στα ΤΕΠ” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 5485-11/12/03

“Σεμινάριο νοσηλευτικής” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1037-21/4/03

“Εισαγωγή στη Πληροφορική” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 2325-12/5/03

“Εισαγωγή στη Πληροφορική” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1326-27/5/03

“Σεμινάριο Νοσηλευτικής” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 2327-27/5/03

“Εισαγωγή στην Πληροφορική, Βασικές αρχές Windows, Αυτοματισμός και οργάνωση ιατρείου με τη χρήση Η/Υ” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 7901/30-11-01

“Πρόληψη και έλεγχος νοσοκομειακών λοιμώξεων” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6597/21-11-01

“Εκπαίδευση στους Η/Υ” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6551/26-11-01

“Εκπαίδευση στους Η/Υ” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6552/26-11-01

“Οργάνωση Νοσοκομείου” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6802/30-11-01 .

“Οργάνωση Νοσοκομείου” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6927/06-12-01 .

“Οργάνωση Νοσοκομείου” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6923/06-12-01

“Οργάνωση Νοσοκομείου” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6924/06-12-01 .

“Οργάνωση Νοσοκομείου” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6925/06-12-01 .

“Domino Designer Fundamentals” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6926/06-12-01 “Domino Application Security & Workflow” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6927/06-12-01

“Διαγνωστικά Εργαστήρια” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6977/10-12-01

“Διαγνωστικά Εργαστήρια” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6978/10-12-01

“Διαγνωστικά Εργαστήρια” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6979/10-12-01

“Διαγνωστικά Εργαστήρια” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6980/10-12-01

“HACCP-Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 01/03-07-02

“HACCP-Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 02/03-07-02

“HACCP-Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 03/03-07-02

“HACCP-Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 04/03-07-02 ,αριθμός

“HACCP-Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 05/03-07-02 .

“HACCP-Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 06/03-07-02

“HACCP-Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 07/03-07-02

“HACCP-Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων” με αριθμό εγκριτικής απόφασης 08/03-07-02

“User-Designer-Domino Workflow” με αριθμό εγκριτικής απόφασης01/ 27-08-

“Εκπαίδευση στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές I” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 240-3/2/03

“Νοσοκομειακό Πληροφορ. Σύστημα I” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 241-3/2/03

“Νοσοκομειακό Πληροφορ. Σύστημα II” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 242-3/2/03

“Εκπαίδευση στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές II”, με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 243-3/2/03 .

“Εκπαίδευση στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές III” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 365-10/2/03

“Εκπαίδευση στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές iv” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 366-10/2/03

“Εκπαίδευση στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές v” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 457-17/2/03

“Εκπαίδευση στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές vi” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 458-17/2/03

“Νοσοκομειακό Πληροφορ. Σύστημα iii” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 367-10/2/03

“Νοσοκομειακό Πληροφορ. Σύστημα iv” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 368-10/2/03 .

“Νοσοκομειακό Πληροφορ. Σύστημα v” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 459-17/2/03 .

“Νοσοκομειακό Πληροφορ. Σύστημα vi” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 460-17/2/03 .

“Εκπαίδευση Προσωπικού Αιμοδοσίας” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1647-23/4/03

“Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1684-29/4/03

“Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1685-29/4/03 .

“Σεμινάριο Νοσηλευτικών Φροντίδων στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 2031-26/5/03

“Εκπαίδευση στις Διοικητικές & Νοσηλευτικές Διαδικασίες” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 3590-19/9/03

“Εκπαίδευση στις Κλινικές Οδηγίες” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 3591-19/9/03

“Πρόγραμμα Κατάρτισης Στατικών Φυλακών Ασφαλείας Κτιρίων και Εγκαταστάσεων” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 3966-8/10/03

“Εκπαίδευση στις Διοικητικές & Νοσηλευτικές Διαδικασίες” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 5137-27/11/03

“Εκπαίδευση στις Διοικητικές & Νοσηλευτικές Διαδικασίες” με αριθμό Α. Π. ημερομηνία 5138-27/11/03

“Εκπαίδευση στις Διοικητικές & Νοσηλευτικές Διαδικασίες” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 5184-1/12/03

“Εκπαίδευση στις Διοικητικές & Νοσηλευτικές Διαδικασίες” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 5185-1/12/03

“Ακινητοποίηση & Μεταφορά Ασθενών στα ΤΕΠ” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 5485-11/12/03

‘’Σεμινάριο διαχείρισης συμπεριφοράς και συναισθημάτων εργαζομένων στο χώρο της υγείας’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1736-9/2/04,.

“Σεμινάριο ακινητοποίησης και μεταφοράς ασθενών στα ΤΕΠ’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1737-9/2/04

“Ακινητοποίηση & Μεταφορά Ασθενών στα ΤΕΠ” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1738-09/2/04

“Ακινητοποίηση & Μεταφορά Ασθενών στα ΤΕΠ” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1739-09/2/04

“Ακινητοποίηση & Μεταφορά Ασθενών στα ΤΕΠ” με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1740-09/2/04

‘’Διαχείρισης συμπεριφοράς και συναισθημάτων εργαζομένων στο χώρο της υγείας’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 2197-24/2/04,

‘’Διαχείρισης συμπεριφοράς και συναισθημάτων νοσηλευτών’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 2293-27/2/04,

‘’Διαχείρισης συμπεριφοράς και συναισθημάτων εργαζομένων στο χώρο της υγείας’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 2294-27/2/04,

‘’Ποιοτική αναβάθμιση εξυπηρέτησης ασθενών κατα΄την έξοδο τους απο το νοσοκομείο’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 2994-22/03/04

‘’Ποιοτική αναβάθμιση εξυπηρέτησης ασθενών κατα΄την έξοδο τους απο το νοσοκομείο’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 3447-05/04/04

‘’Ποιοτική αναβάθμιση εξυπηρέτησης ασθενών κατα΄την έξοδο τους απο το νοσοκομείο’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4046-03/05/04

‘’Ανάπτυξη οργανωσιακών και επικοινωνιακών τεχνικών τμήματος διατροφής’’με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4254-11/05/04

‘’Ανάπτυξη οργανωσιακών και επικοινωνιακών τεχνικών τμήματος διατροφής’’με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4440-18/05/04

‘’Ποιοτική αναβάθμιση εξυπηρέτησης ασθενών κατα΄την έξοδο τους απο το νοσοκομείο’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4528-24/05/04

‘’Οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4685-27/05/04

‘’Οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4685-27/05/04

‘’Οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4686-03/06/04

‘’Οργάνωση αποθήκης και διαχείρησης αποθεμάτων’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 6051-12/07/04

‘’Οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 7780-18/10/04

‘’Εκπαίδευση νοσηλευτών στο ρόλο του μέντορα’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 9123-09/11/04.

 

 

 

 

Accessibility