Προγράμματα Λ.Α.Ε.Κ

Πραγματοποιήθηκαν τα προγράμματα:

«Σεμινάριο διαχείρισης συμπεριφοράς και συναισθημάτων εργαζομένων στο χώρο της υγείας» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1736-9/2/04,.

«Σεμινάριο ακινητοποίησης και μεταφοράς ασθενών στα ΤΕΠ» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1737-9/2/04

«Ακινητοποίηση & Μεταφορά Ασθενών στα ΤΕΠ» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1738-09/2/04

«Ακινητοποίηση & Μεταφορά Ασθενών στα ΤΕΠ» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1739-09/2/04

«Ακινητοποίηση & Μεταφορά Ασθενών στα ΤΕΠ» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1740-09/2/04

«Διαχείρισης συμπεριφοράς και συναισθημάτων εργαζομένων στο χώρο της υγείας» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 2197-24/2/04,

«Διαχείρισης συμπεριφοράς και συναισθημάτων νοσηλευτών» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 2293-27/2/04,

«Διαχείρισης συμπεριφοράς και συναισθημάτων εργαζομένων στο χώρο της υγείας» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 2294-27/2/04,

«Ποιοτική αναβάθμιση εξυπηρέτησης ασθενών κατα΄την έξοδο τους απο το νοσοκομείο» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 2994-22/03/04

«Ποιοτική αναβάθμιση εξυπηρέτησης ασθενών κατα΄την έξοδο τους απο το νοσοκομείο» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 3447-05/04/04

«Ποιοτική αναβάθμιση εξυπηρέτησης ασθενών κατα΄την έξοδο τους απο το νοσοκομείο» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4046-03/05/04

«Ανάπτυξη οργανωσιακών και επικοινωνιακών τεχνικών τμήματος διατροφής» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4254-11/05/04

«Ανάπτυξη οργανωσιακών και επικοινωνιακών τεχνικών τμήματος διατροφής» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4440-18/05/04

«Ποιοτική αναβάθμιση εξυπηρέτησης ασθενών κατα΄την έξοδο τους απο το νοσοκομείο» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4528-24/05/04

«Οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4685-27/05/04

«Οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4685-27/05/04

«Οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4686-03/06/04

«Οργάνωση αποθήκης και διαχείρησης αποθεμάτων» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 6051-12/07/04

«Οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 7780-18/10/04

«Εκπαίδευση νοσηλευτών στο ρόλο του μέντορα» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 9123-09/11/04.

«Εκπαίδευση στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές I» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 240-3/2/03

«Νοσοκομειακό Πληροφορ. Σύστημα I» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 241-3/2/03

«Νοσοκομειακό Πληροφορ. Σύστημα II» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 242-3/2/03

«Εκπαίδευση στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές II», με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 243-3/2/03 .

«Εκπαίδευση στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές III» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 365-10/2/03

«Εκπαίδευση στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές iv» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 366-10/2/03

«Εκπαίδευση στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές v» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 457-17/2/03

«Εκπαίδευση στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές vi» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 458-17/2/03

«>Νοσοκομειακό Πληροφορ. Σύστημα iii» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 367-10/2/03

«Νοσοκομειακό Πληροφορ. Σύστημα iv» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 368-10/2/03 .

«Νοσοκομειακό Πληροφορ. Σύστημα v» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 459-17/2/03 .

«Νοσοκομειακό Πληροφορ. Σύστημα vi» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 460-17/2/03 .

«Εκπαίδευση Προσωπικού Αιμοδοσίας» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1647-23/4/03

«Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1684-29/4/03

«Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1685-29/4/03 .

«Σεμινάριο Νοσηλευτικών Φροντίδων στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 2031-26/5/03

«Εκπαίδευση στις Διοικητικές & Νοσηλευτικές Διαδικασίες» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 3590-19/9/03

«Εκπαίδευση στις Κλινικές Οδηγίες» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 3591-19/9/03

«Πρόγραμμα Κατάρτισης Στατικών Φυλακών Ασφαλείας Κτιρίων και Εγκαταστάσεων» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 3966-8/10/03

«Εκπαίδευση στις Διοικητικές & Νοσηλευτικές Διαδικασίες» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 5137-27/11/03

«Εκπαίδευση στις Διοικητικές & Νοσηλευτικές Διαδικασίες» με αριθμό Α. Π. ημερομηνία 5138-27/11/03

«Εκπαίδευση στις Διοικητικές & Νοσηλευτικές Διαδικασίες» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 5184-1/12/03

«Εκπαίδευση στις Διοικητικές & Νοσηλευτικές Διαδικασίες» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 5185-1/12/03

«Ακινητοποίηση & Μεταφορά Ασθενών στα ΤΕΠ» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 5485-11/12/03

«Σεμινάριο νοσηλευτικής» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1037-21/4/03

«Εισαγωγή στη Πληροφορική» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 2325-12/5/03

«Εισαγωγή στη Πληροφορική» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1326-27/5/03

«Σεμινάριο Νοσηλευτικής» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 2327-27/5/03

«Εισαγωγή στην Πληροφορική, Βασικές αρχές Windows, Αυτοματισμός και οργάνωση ιατρείου με τη χρήση Η/Υ» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 7901/30-11-01

«Πρόληψη και έλεγχος νοσοκομειακών λοιμώξεων» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6597/21-11-01

«Εκπαίδευση στους Η/Υ» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6551/26-11-01

«Εκπαίδευση στους Η/Υ» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6552/26-11-01

«Οργάνωση Νοσοκομείου» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6802/30-11-01 .

«Οργάνωση Νοσοκομείου» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6927/06-12-01 .

«Οργάνωση Νοσοκομείου» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6923/06-12-01

«Οργάνωση Νοσοκομείου» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6924/06-12-01 .

«Οργάνωση Νοσοκομείου» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6925/06-12-01 .

«Domino Designer Fundamentals» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6926/06-12-01 «Domino Application Security & Workflow» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6927/06-12-01

«Διαγνωστικά Εργαστήρια» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6977/10-12-01

«Διαγνωστικά Εργαστήρια» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6978/10-12-01

«Διαγνωστικά Εργαστήρια» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6979/10-12-01

«Διαγνωστικά Εργαστήρια» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 6980/10-12-01

«HACCP-Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 01/03-07-02

«HACCP-Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 02/03-07-02

«HACCP-Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 03/03-07-02

«HACCP-Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 04/03-07-02 ,αριθμός

«HACCP-Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 05/03-07-02 .

«HACCP-Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 06/03-07-02

«HACCP-Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 07/03-07-02

«HACCP-Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 08/03-07-02

«User-Designer-Domino Workflow» με αριθμό εγκριτικής απόφασης01/ 27-08-

«Εκπαίδευση στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές I» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 240-3/2/03

«Νοσοκομειακό Πληροφορ. Σύστημα I» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 241-3/2/03

«Νοσοκομειακό Πληροφορ. Σύστημα II» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 242-3/2/03

«Εκπαίδευση στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές II», με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 243-3/2/03 .

«Εκπαίδευση στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές III» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 365-10/2/03

«Εκπαίδευση στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές iv» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 366-10/2/03

«Εκπαίδευση στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές v» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 457-17/2/03

«Εκπαίδευση στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές vi» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 458-17/2/03

«Νοσοκομειακό Πληροφορ. Σύστημα iii» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 367-10/2/03

«Νοσοκομειακό Πληροφορ. Σύστημα iv» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 368-10/2/03 .

«Νοσοκομειακό Πληροφορ. Σύστημα v» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 459-17/2/03 .

«Νοσοκομειακό Πληροφορ. Σύστημα vi» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 460-17/2/03 .

«Εκπαίδευση Προσωπικού Αιμοδοσίας» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1647-23/4/03

«Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1684-29/4/03

«Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1685-29/4/03 .

«Σεμινάριο Νοσηλευτικών Φροντίδων στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 2031-26/5/03

«Εκπαίδευση στις Διοικητικές & Νοσηλευτικές Διαδικασίες» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 3590-19/9/03

«Εκπαίδευση στις Κλινικές Οδηγίες» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 3591-19/9/03

«Πρόγραμμα Κατάρτισης Στατικών Φυλακών Ασφαλείας Κτιρίων και Εγκαταστάσεων» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 3966-8/10/03

«Εκπαίδευση στις Διοικητικές & Νοσηλευτικές Διαδικασίες» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 5137-27/11/03

«Εκπαίδευση στις Διοικητικές & Νοσηλευτικές Διαδικασίες» με αριθμό Α. Π. ημερομηνία 5138-27/11/03

«Εκπαίδευση στις Διοικητικές & Νοσηλευτικές Διαδικασίες» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 5184-1/12/03

«Εκπαίδευση στις Διοικητικές & Νοσηλευτικές Διαδικασίες» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 5185-1/12/03

«Ακινητοποίηση & Μεταφορά Ασθενών στα ΤΕΠ» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 5485-11/12/03

‘’Σεμινάριο διαχείρισης συμπεριφοράς και συναισθημάτων εργαζομένων στο χώρο της υγείας’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1736-9/2/04,.

«Σεμινάριο ακινητοποίησης και μεταφοράς ασθενών στα ΤΕΠ’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1737-9/2/04

«Ακινητοποίηση & Μεταφορά Ασθενών στα ΤΕΠ» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1738-09/2/04

«Ακινητοποίηση & Μεταφορά Ασθενών στα ΤΕΠ» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1739-09/2/04

«Ακινητοποίηση & Μεταφορά Ασθενών στα ΤΕΠ» με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 1740-09/2/04

‘’Διαχείρισης συμπεριφοράς και συναισθημάτων εργαζομένων στο χώρο της υγείας’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 2197-24/2/04,

‘’Διαχείρισης συμπεριφοράς και συναισθημάτων νοσηλευτών’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 2293-27/2/04,

‘’Διαχείρισης συμπεριφοράς και συναισθημάτων εργαζομένων στο χώρο της υγείας’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 2294-27/2/04,

‘’Ποιοτική αναβάθμιση εξυπηρέτησης ασθενών κατα΄την έξοδο τους απο το νοσοκομείο’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 2994-22/03/04

‘’Ποιοτική αναβάθμιση εξυπηρέτησης ασθενών κατα΄την έξοδο τους απο το νοσοκομείο’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 3447-05/04/04

‘’Ποιοτική αναβάθμιση εξυπηρέτησης ασθενών κατα΄την έξοδο τους απο το νοσοκομείο’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4046-03/05/04

‘’Ανάπτυξη οργανωσιακών και επικοινωνιακών τεχνικών τμήματος διατροφής’’με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4254-11/05/04

‘’Ανάπτυξη οργανωσιακών και επικοινωνιακών τεχνικών τμήματος διατροφής’’με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4440-18/05/04

‘’Ποιοτική αναβάθμιση εξυπηρέτησης ασθενών κατα΄την έξοδο τους απο το νοσοκομείο’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4528-24/05/04

‘’Οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4685-27/05/04

‘’Οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4685-27/05/04

‘’Οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 4686-03/06/04

‘’Οργάνωση αποθήκης και διαχείρησης αποθεμάτων’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 6051-12/07/04

‘’Οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 7780-18/10/04

‘’Εκπαίδευση νοσηλευτών στο ρόλο του μέντορα’’ με αριθμό Α.Π. ημερομηνία 9123-09/11/04.

 

 

 

 

Accessibility