Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

Προγράμματα Voucher

Αντικείμενα εκπαίδευσης με την Επιταγή Κατάρτισης (Voucher):


Προσκλήσεις (2014 – 2016)

 


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Accessibility