Προγράμματα Β και Γ Κ.Π.Σ

«ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (GIS-ΜΟΡΦΕΣ CAD, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) » με αριθμό εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 1870/24-04-2007

«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ- ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ) » με αριθμό εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 1870/24-04-2007.

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 30000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ» με αριθμό εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 174907/28-03-2006.

«ΧΡΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με αριθμό εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 184090/25-08-2006.

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» με αριθμό εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 2598/20-05-2005.

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ GIS» με αριθμό εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 2598/20-05-2005.

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» με αριθμό εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 2598/20-05-2005.

Καταρτιση 30000 εργαζομενων Σε Βασικες Δεξιοτητες ΤΠΕ με αριθμό εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 174907/28-03-2006.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΚΩΔ. 4: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΚΩΔ. 2: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΚΩΔ. 3: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΚΩΔ. 1: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ).

Καταρτιση 6500 Εργαζομενων Σε Εξειδικευμενες Δεξιοτητες Χρησης ΤΠΕ με αριθμό εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 176565/19-04-2006.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΚΩΔ. 1: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ».

«Σύγχρονες Τεχνικές Προστασίας Καλλιεργειών από Δυσμενείς Καιρικές Συνθήκες» με αριθμο εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 1-314-2808003.

«Τυποποίηση και Εμπορία Ελαιολάδου – Παραγωγή Βιολογικού Λαδιού» με αριθμο εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 1-314-2808004

«Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ» με εγκριτική απόφαση 7-175253 , αριθμός .

«Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ» με εγκριτική απόφαση 8 175253 , αριθμός

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση» με αριθμό εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 1-8812-5

«Προγράμματα Ανέργων «Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ (ΤΠΕ)» με αριθμό εγκριτικής απόφασης 5/1-88126 Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ

«Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ» με Α/Α και Κωδικό Πρ/τος 6/1-88126

«Επιμόρφωση στην Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Υγείας για βοηθούς Νοσηλευτών» με αριθμό εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 31/11-2-98

«Επιμόρφωση στην Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Υγείας για Νοσηλευτές» με αριθμό εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 31/11-2-98

«Επιμόρφωση στο Τραύμα για Ιατρούς» στο Νομό Αχαϊας με αριθμό εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 31/11-2-98

«Επιμόρφωση στο Τραύμα για Νοσηλευτές» στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας μεαριθμό εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 31/11-2-98

«Σύγχρονες Αρδεύσεις Διαχ. Υδάτων – Συντήρηση Δικτύων Άρδευσης» με αριθμό εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 31/11-2-98

«Επιμόρφωση στην Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Υγείας» με αριθμό εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 3111/27-09-99

«Ειδικοί Διάσωσης και Πρώτων Βοηθειών» με αριθμό εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 3111/27-09-99

«Βοηθοί Οδοντιάτρων» με αριθμό εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 3111/27-09-99

«Κτηνοτρόφοι Μικτών Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων» με αριθμό εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 3111/27-09-99

«Ειδικευμένοι Γεωργοκτηνοτρόφοι Μικτών Εκμεταλλεύσεων» με αριθμό εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 3111/27-09-99

«Κατάρτιση Αγροτών στη Λειτουργία, Συντήρηση Εξοπλισμού Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων» με αριθμό εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 3111/27-09-99

«Κατάρτιση στην κατ’ Οίκον Νοσηλεία» με αριθμό εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 3111/27-09-99

«Ελεγχος ποιότητας στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων» με αριθμό εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 3491/09-08-02

«Έλεγχος ποιότητας στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων» με αριθμό εγκριτικής απόφασης για το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ 1841/23-04-03.

Accessibility