Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

Vip-Tech-Job: Time 2 Act!

Στην Ευρώπη, το 70% του πληθυσμού με προβλήματα όρασης είναι επί του παρόντος άνεργοι. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των νέων VIP έχει απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε ψηφιακά εργαλεία. Το έργο “Vip-Tech-Job: Time 2 Act 2 Act” έχει ως στόχο τη δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών λύσεων που θα βοηθήσουν τους νέους VIP να βρουν εργασία. Η σύμπραξη, στην οποία συμμετέχουν εταίροι από το Βέλγιο, VIEWS International, την Ελλάδα ,Dafni KEK, την Ιταλία, Aforisma, και την Ισπανία, FDO, σκοπεύει να αναπτύξει νέα προϊόντα προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα όρασης στην απασχόληση.

Το έργο “Vip-Tech-Job: Time 2 Act!” έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους με προβλήματα όρασης να βρουν ευκαιρίες απασχόλησης. Ο γενικός, μακροπρόθεσμος στόχος του έργου είναι να αυξηθεί ο αριθμός των νέων εργαζομένων VIP σε όλη την Ευρώπη. Επιδιώκει να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά, καθώς και την ανάπτυξη σημαντικών ικανοτήτων δια βίου μάθησης. Σκοπεύει επίσης να διευκολύνει τους νέους VIP που αναζητούν εργασία να έρθουν σε επαφή με εργοδότες/υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού. Θα δώσει στους εργοδότες/υπεύθυνους υποστηριζόμενης απασχόλησης πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την πρόσληψη νέων VIP.

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσονται τα ακόλουθα προϊόντα:

  1. “εργαλειοθήκη προσβασιμότητας στην εργασία VIP”, η οποία χρησιμεύει ως μια ενιαία υπηρεσία για όλους τους χρήστες μας από διάφορες ομάδες-στόχους: Θα περιλαμβ­άνει εργαλεία και πόρους για τους εργοδότες που θέλουν να μάθουν για έννοιες όπως η προσβασιμότητα και η ένταξη στον εργασιακό χώρο, καθώς και για τα γραφεία ευρέσεως εργασίας, τους εργαζόμενους σε νέους, τους ηγέτες νέων, τους ειδικούς υποστηριζόμενης απασχόλησης και τους συμβούλους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και σχολικών συμβουλών που εργάζονται με νέους VIP, καθώς και τους ίδιους τους νέους VIP, οι οποίοι θα μπορούν να συνδεθούν και να μοιραστούν εμπειρίες με τους συνομηλίκους τους, διευκολύνοντας τη μετάβασή τους στο εργατικό δυναμικό.
  2. Το “VIP Job Podcast”, ένα podcast 10 επεισοδίων σε γλώσσες συνεργατών, θα περιλαμβάνει μια αφηγηματική εκδοχή των οδηγιών χρήσης των ψηφιακών προϊόντων μας – πώς να τα χρησιμοποιήσετε, τι μπορείτε να αποκομίσετε από αυτά, πώς θα σας βοηθήσουν στην αναζήτηση εργασίας και ούτω καθεξής.
  3. “VIP Job Video Pack”: θα αναδείξει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι VIP κατά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και τις ιδεαλιστικές τους σκέψεις για έναν εργασιακό χώρο χωρίς εμπόδια.

Το έργο είναι μια διακρατική σύμπραξη στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ στον τομέα της νεολαίας, με συνολική διάρκεια 24 μηνών (1/02/2021 -31/01/2023).

Φορείς

Στοιχεία του έργου

Τίτλος: Vip-Tech-Job: Time 2 Act!

Κωδικός αναφοράς: 2020-3-BE04-KA205-002784

Περίοδος υλοποίησης: 1/02/2021 -31/01/2023

Επίσημος σύνδεσμος αποτελεσμάτων: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-3-BE04-KA205-002784

Accessibility