Πρόγραμμα WeSTART!

Περιγραφή προγράμματος

Women.Education(and)STrategic.Approach.foR.Training!

Εκπαίδευση Γυναικών και Στρατηγική Προσέγγιση για την Κατάρτιση

Είναι ένα σχέδιο στρατηγικής σύμπραξης για την καινοτομία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διάρκειας 35 μηνών (Σεπτέμβριος 2018-Αύγουστος 2021). Η προτεραιότητα στην οποία ανταποκρίνεται είναι αυτή της κοινωνικής ένταξης. Ειδικότερα, το σχέδιο σκοπεύει: να αναπτύξει διαδικασίες συμμετοχής, ενεργό συμμετοχή στα κοινά και κοινωνική ένταξη. να αυξήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες για να να ενθαρρύνουν την πρόσβαση στην αρχική και συνεχή κατάρτιση των γυναικών ηλικίας 25-40 ετών που είναι πολίτες της ΕΕ ή της ΕΕ, οι μη ευρωπαίοι πολίτες, οι ανιθαγενείς, οι πρόσφυγες, οι ρομά, οι ανύπαντρες μητέρες, οι γυναίκες που υπόκεινται σε στενούς οικογενειακούς ή / και θρησκευτικούς δεσμούς, γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές. Προκειμένου να υποστηριχθεί η ενεργός συμμετοχή των γυναικών-στόχων, η συμμετοχή επαγγελματιών που προσδιορίζονται από τους εταίρους προβλέπεται μεταξύ των εκπαιδευτών, των κοινωνιολόγων, των εκπαιδευτικών, των ψυχολόγων, των εκπαιδευτικών και των συμβούλων.

Τα ιδρύματα που συμμετέχουν στο WE START! αντιπροσωπεύουν 6 ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Αυστρία, Γερμανία και Κύπρος.
Ο συντονιστής του έργου είναι ο A.N.S.I. (IT) αναγνωρισμένο από την περιφέρεια της Puglia, με σκοπό τη δημιουργία διαδρομών που απευθύνονται στους νέους (NEET), τους άνεργους ενήλικες και τις γυναίκες.
Οι εταίροι είναι:
– DEDALUS (IT) συνεργαζόμενος εμπειρογνώμονας σε έργα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε νέους μετανάστες και γυναίκες ROM ·
– Συνεργατική εταιρεία STUDIO ERRESSE (IT) που ασχολείται με την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη διαβούλευση με οργανισμούς, εταιρείες και δημόσια διοίκηση του τρίτου τομέα. έρευνα, προσανατολισμός και αξιολόγηση δεξιοτήτων ·
– Οργανισμός AESD (RO) που ασχολείται με την υλοποίηση δραστηριοτήτων ψηφιακής κατάρτισης (εξ αποστάσεως μάθησης) για ενήλικες με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας.
– το κέντρο δια βίου μάθησης DAFNI KEK (GR) με μακρόπνοο πρόγραμμα δραστηριοτήτων κατάρτισης, ιδίως για την εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και επικοινωνιακών δεξιοτήτων,
– Η VHS CHAM (D) συνεργάζεται με μεγάλη εμπειρία στην κατάρτιση γυναικών (μεταναστών και προσφύγων), ειδικά στον τομέα της ανάπτυξης δεξιοτήτων ψηφιακής και γλωσσικής τεχνολογίας (αγγλικά, γερμανικά) ·
– οργανισμός VHS WIEN (A) που ασχολείται με την επαγγελματική κατάρτιση και την κοινωνική έρευνα ·
– Κέντρο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης CARDET (CY) που συνεργάζεται με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, πανεπιστήμια όπως το Yale και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων.

Για την επίτευξη των στόχων που εντοπίσαμε, ΕΝΑΡΞΗ! προτείνει να πραγματοποιηθούν 4 πνευματικές εκροές:
1) Οδηγός για καινοτόμες τεχνολογικές μεθοδολογίες, μεθόδους και εργαλεία για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των γυναικών.
2) μια πλατφόρμα κοινωνικής μάθησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να διατίθεται σε ψηφιακές συσκευές,
3) Εκτίμηση εργαλείων (αυτοαξιολόγηση, ηλεκτρονική αξιολόγηση, αξιολόγηση από ομοτίμους) ικανή να μετρήσει τις δεξιότητες (βασικές και εγκάρσιες) των γυναικών-στόχων του έργου και οποιεσδήποτε αλλαγές που συνέβησαν μετά την υλοποίηση των διαδρομών μέσω του S.L.P.
4) Έγγραφο πολιτικής που στοχεύει στην παροχή στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ενδείξεων και προτάσεων σχετικά με την κοινωνική ένταξη των γυναικών-στόχων, την αύξηση της ενεργού συμμετοχής, τις μεθόδους διευκόλυνσης της πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση και τη μείωση των διαφορών φύλου σε σχέση με το TIC.

Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα συμβάντα πολλαπλασιαστών:
5 σεμινάρια για τη διάδοση των διανοητικών αποτελεσμάτων σε κάθε χώρα-εταίρο, 1 τελική διάσκεψη για τα αποτελέσματα των σχεδίων στην Ιταλία (Casarano).

Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις υλοποίησης:
– ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (A.N.S.I.)
– ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (A.N.S.I). Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης προγραμματίζονται 4 συναντήσεις με τους κύριους ενδιαφερόμενους, εδαφικούς εμπειρογνώμονες που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των αποτελεσμάτων (IO1-IO3-IO4) και 1 θεματικό σεμινάριο για το περιεχόμενο του έργου που θα διεξαχθεί με επαγγελματίες
– ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Leader Studio Erresse και VHC Wien)
– ΔΙΑΔΟΣΗ (Leader VHS CHAM). Σε αυτή τη φάση, θα πραγματοποιηθεί ένα θεματικό σεμινάριο σε βάθος σχετικά με το περιεχόμενο που θα πραγματοποιηθεί με εξωτερικούς επαγγελματίες.
– ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Leader ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ)

Στοιχεία προγράμματος

Τίτλος: Women.Education(and)STrategic.Approach.foR.Training!

Αριθμός έγκρισης; 2018-1-IT01-KA202-006786

Περίοδος υλοποίησης: 03/09/2018 – 02/08/2021

Εταίροι

Accessibility